Till innehåll på sidan

Beställningsformulär - utbildning/övning

Organisationer har möjlighet att hyra in sig på MSB Revinges övningsfält.

Det går att genomföra övningar i egen regi eller i samarbete med verksamhetsställets medarbetare. Fyll i webbformuläret för en intresseanmälan.

Beställningsformulär - utbildning/övning

Organisation

Kontaktperson

Utbildning

Utbildningsort

Välj nedan hur många av respektive rum du behöver boka. Hoppa över fältet om du inte behöver den typen av rum. 

Kost
Logi
Personuppgiftsbehandling

Du samtycker till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behöver behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra beställningen.

MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen och 1 år framåt. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Senast granskad: 9 oktober 2020

Till toppen av sidan