Till innehåll på sidan

Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om folkrättens regler i krig för att beredskapsmyndigheternas uppdrag inför och vid höjd beredskap ska kunna utföras i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Detaljer

Målgrupp

Grundkurs i folkrätt riktar sig i första hand till länsstyrelsens folkrättsliga
rådgivare och i andra hand till jurister och nyckelpersoner vid beredskapsmyndigheterna med ansvar för eller uppgifter inom civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga regler och deras implementering i nationell rätt för höjd beredskap och krig.

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska förbereda sig inför kursen genom att ta del av inläsningsmaterial och instuderingsuppgifter på lärplattform. Detta material finns tillgängligt en månad innan kursstart.

Deltagaren ska vara beredd på att kunna avsätta tid för detta arbete. Förberedelsetiden kan variera beroende på deltagarnas förkunskaper, men uppskattas till två arbetsdagar, cirka 16 timmar.

Kostnad

Kursavgiften är 10 500 SEK exklusive moms.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Nästa kurstillfälle genomförs våren 2024, webbanmälan publiceras när planering är klar.

Om kursen

Kursen är i huvudsak teoretisk men vi blandar under kursen teori med inslag av övningsmoment och gruppdiskussioner. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB.

Kursplan Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Urvalet sker i samråd med FHS.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

Senast granskad: 18 februari 2022

Till toppen av sidan