Till innehåll på sidan

Bilaga 2 : geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Bilaga 2 : geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Detaljer

Bilaga 2 : geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.
Publikationsnummer
MSB989
ISBN-nummer
978-91-7383-652-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
24 s. : ill.
Pris
0 kronor
Bilaga 2 tillhörande första utgåvan rapporten Ansvar, samverkan, handling - Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK). Denna bilaga är en del i redovisningen av regeringsuppdraget Ju2015/1400/SSK, som regeringen i februari 2015 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av skogsbranden i Västmanland 2014. Bilagan redovisar ett urval av kartor över hur några centrala aktörer inom svensk krisberedskap har valt att göra sina geografiska indelningar samt samarbetsnätverk. De flesta aktörernas regioner följer länsgränserna. Sammanställningen innehåller totalt 20 kartor. I urvalet ingår regionala och kommunala indelningar i form av kommuner, landsting, länsstyrelser samt en karta med länsstyrelsernas samarbetsnätverk. Det finns fyra kartor över räddningstjänsternas organisering: en sammanfattande karta, en karta för kommuner med räddningstjänst i egen regi eller genom civilrättsligt avtal under nämnd i den egna kommunen, en karta för räddningstjänst som organiseras under gemensam nämnd för flera kommuner och en karta för räddningstjänstförbund. De myndigheter med regional indelning som finns med i sammanställningen är: Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Migrationsverket, Försvarsmakten, Polisen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Säkerhetspolisen, Trafikverket och Tullverket. Det finns också en karta över sjukvårdsregionerna i Sverige och en karta med SOS-alarms SOS-centraler.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan