Till innehåll på sidan

Exempel på lokala broschyrer

Flera kommuner, regioner och länsstyrelser har gett ut lokala broschyrer om beredskap för kris och krig. Här kan du inspireras av dem.

Borlänge

2019 fick de cirka 26 500 hushållen i Borlänge en lokal variant av broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Ladda ned Borlänges broschyr: Om krisen eller kriget kommer

Borås

2020 levererade Borås sin lokala broschyr "Tillsammans när krisen kommer", som delvis bygger på den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen och vill väcka boråsarnas nyfikenhet och vilja att hjälpas åt.

Ladda ned Borås broschyr: Tillsammans när krisen kommer

Botkyrka

Inför Krisberedskapsveckan 2022 gav Botkyrka kommun ut en kort informationsfolder om matberedskap.

Ladda ned Botkyrkas broschyr: Hur länge klarar du dig att handla mat?

Bräcke

Bräckes broschyr innehåller mycket fakta om kommunens ansvar och arbete med beredskapsfrågor. Det finns också tips kring all slags säkerhet i hemmet. 

Ladda ner Bräckes broschyr: Bräcke kommun informerar om krisberedskap

Enköping

I Enköping togs det fram en modell för en plan B.

Ladda ned Enköpings broschyr: Gör en plan B Planera i förväg

Flen

Flen kom ut med en lokal variant av "Om krisen eller kriget kommer" till Krisberedskapsveckan 2022. Där finns bland annat en karta över kommunens trygghetspunkter. På deras webbplats finns även hemberedskapsmallar för måltider, krisplan och telefonlista.

Ladda ned Flens broschyr: Om krisen eller kriget kommer till Flen

Gotland 

Region Gotlands broschyr är framtagen i samarbete med länsstyrelsen, Gotlandshem och frivilligorganisationerna. Den innehåller även övningar  och skickas till alla hushåll på ön i samband med Beredskapsveckan (vecka 39).

Ladda ner Gotlands broschyr: Hur förberedd är du vid en kris? 

Grums

Grums kommun har tagit fram två broschyrer; en för privatpersoner och en för företag.

Ladda ned Grums broschyr för privatpersoner

Ladda ned Grums broschyr för företag

Karlsborg

Trygg i Karlsborg är framtagen av kommunen och tar bland annat upp ämnen som rör olyckor och brottslighet, klimatpåverkan, krig och totalförsvar, egenberedskap och informationspunkter.

Ladda ned Trygg i Karlsborg

Landskrona

Landskronas broschyr riktar sig till allmänheten och rör information vid kris såsom varningsmeddelande, information om trygghetspunkter och vad man ska göra vid olika typer av samhällsstörningar.

Ladda ned Landskronas broschyr om krisinformation

Lidingö

Lidingö gav ut sin broschyr för ett flertal år sen och från oktober 2023 finns en ny och tillgänglighetsanpassad version.

Ladda ned Lidingös broschyr: Om krisen kommer till Lidingö

Linköping

Linköpings krisberedskapsbroschyr tar bland annat upp hur du ska klara ett längre strömavbrott, en stor brand eller en översvämning.

Ladda ned Linköpings broschyr: Om krisen kommer - är du beredd?

Norrköping

Information om risker och beredskap, exempelvis hur du skyddar dig vid värmeböljor, jordskred och översvämningar. Avslutar med vägledning till att ta fram en egen krisplan.

Ladda ned Norrköpings broschyr: Var förberedd om krisen eller kriget kommer

Skåne

Gemensam broschyr från flera kommuner i Skåne, i samarbete med polisen och räddningstjänsten.

Ladda ned Skånes broschyr: Livsviktig handbok

Strängnäs

Strängnäs kommun delade ut broschyren till alla hushåll i kommunen under hösten 2022.

Ladda ned Strängnäs broschyr: Var beredd på en kris eller samhällsstörning

Trosa

En broschyr fylld med kunskap, tips och tankar kring odling och hemberedskap. Broschyren är en del av Trosa kommuns satsning "Odla vardagsmaten".
Till Trosas broschyr "Så, plantera och skörda"

Vellinge

Den bästa trygghetspunkten vid en kris är oftast i det egna hemmet med hjälp av hemberedskap.

Ladda ned Vellinges broschyr: Är du beredd behöver du inte vara rädd - Hemberedskap är en stor del av krisberedskap

Västerås

Västerås Stad har en omfattande broschyr som även inkluderar råd till personer som behöver extra stöd. 

Ladda ner Västerås broschyr: Viktig information till Västerås invånare i händesle av kris eller krig

Västmanland

Råd och information om vatten, mat och värme, samt vikten av att vila. Avslutar med en checklista om vad som är bra att ha hemma.

Ladda ned Västmanlands broschyr: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner

Ystad

Råd och information om hemberedskap, kommunens ansvar, var trygghetspunkterna ligger samt en lista på viktiga telefonnummer.

Ystads kommuns krisbroschyr

Sidan fylls på kontinuerligt. Vet du fler exempel eller har du synpunkter och förslag på kompletteringar? Hör av dig till beredskapsveckan@msb.se

Senast granskad: 4 december 2023

Till toppen av sidan