Till innehåll på sidan

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Brandingenjörsutbildning kan byggas på med ytterligare utbildning vid MSB:s skola i Revinge.

Efter genomgången påbyggnadsutbildning får du formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Du får kompetens att planera, delta i, leda, utveckla, utvärdera och ansvara för verksamheten såväl i fred som under höjd beredskap.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Övning på påbyggnadsutbildning för brandingenjörer
Övning på påbyggnadsutbildning för brandingenjörer

Innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs som schemalagda heltidsstudier på dagtid, måndag till fredag, och består av teoretiska lektioner, föreläsningar, grupparbeten och övningar där du ska delta.

Det förutsätts att du medverkar aktivt i grupparbeten tillsammans med andra studenter och det krävs även eget arbete / egna studier utöver schemalagd tid.

Några av kunskapsområdena som omfattas är skadeförebyggande verksamhet, skadeavhjälpande verksamhet (operativ räddningstjänst), samhällets krisberedskap samt ledarskap.

Terminstider

Vårterminen sträcker sig från vecka 4 till och med vecka 25. Höstterminen pågår från vecka 33 till och med vecka 50.

Tre veckor under vårterminen och tre veckor under höstterminen ligger studieperiod vid kommunal räddningstjänst.

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan