Till innehåll på sidan

Kommunikation till allmänheten

Allmänheten behöver information från myndigheter och andra ansvariga före, under och efter en stor händelse eller kris. MSB samordnar kommunikationen till allmänheten och driver sajten Krisinformation.se som ger samlad krisinformation från myndigheter dygnet runt.

Kommunikationssamordning

Vid en kris är det viktigt att beröra myndigheter och aktörer samordnar kommunikationen till allmänhet och media så att inte medborgarna möts av motsägelsefulla budskap och instruktioner. MSB arbetar aktivt och drivande för att myndigheters och andra berörda aktörers kommunikation med allmänheten är samordnad.

Kommunikationssamordningen sker bland annat genom sju nationella kommunikatörsnätverk som MSB driver. I nätverken förbereds kommunikation inför tänkbara händelser och när en händelse inträffar kan nätverken snabbt möta allmänhetens informationsbehov. Ett annat verktyg i kommunikationssamordningen är att se till att kommunikationen blir en del av hela hanteringen av krisen samt att genomföra samverkanskonferenser som handlar om att samordna aktörernas kommunikation till allmänheten.

Krisinformation.se

På webbportalen Krisinformation.se, i appen samt i sociala medier kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Krisinformation.se drivs av MSB.

Mer information hittar du på Krisinformation.se

MSB:s egna kanaler

MSB kommunicerar också till allmänheten i en samhällsstörning genom myndighetens egna kanaler. På msb.se och i sociala medier kan allmänheten ta del av vilka åtgärder MSB har vidtagit.På dinsäkerhet.se finns tips på hur allmänheten kan förbereda sig inför och hantera olyckor och kriser.

Mer information på  dinsäkerhet.se

Senast granskad: 23 maj 2019

Till toppen av sidan