Till innehåll på sidan

Kommunikation till allmänheten

Tydlig kommunikation till allmänheten före, under eller efter en kris är viktigt för att minimera oro och ryktesspridning och för att människor ska kunna förhålla sig till det som händer på rätt sätt. MSB samordnar kommunikationen till allmänheten och driver sajten Krisinformation.se, som ger samlad krisinformation från myndigheter dygnet runt.

Kommunikationssamordning

Kriskommunikation spelar en avgörande roll i hanteringen av samhällsstörningar eftersom den kan påverka händelseutvecklingen såväl positivt som negativt. Samordnad kriskommunikation på alla nivåer, i rätt tid, stärker trovärdigheten, skapar tydlighet och motverkar ryktesspridning.

Det är av stor vikt att allmänhet och media får en samlad bild av händelsen och vad aktörerna vidtar för åtgärder för att minska konsekvenserna på samhället samt motverka divergerande budskap. MSB arbetar aktivt och drivande för att myndigheters och andra berörda aktörers kommunikation med allmänheten är samordnad.

En viktig del av kommunikationssamordningen är också att se till att kommunikationen blir en del av hela hanteringen av krisen. Kommunikationssamordningen sker bland annat genom olika forum och samverkanskonferenser.

I arbetet utgår myndigheten från förhållningssätt och arbetsmetodik som beskrivs i vägledningen Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar, som är en del av den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar; Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kanaler MSB kommunicerar via

MSB som avsändare

På msb.se och i sociala medier kan allmänheten ta del av vilka åtgärder MSB har vidtagit. Vi har även tips på hur allmänheten kan förbereda sig inför och hantera olyckor och kriser.

Krisinformation.se

På webbplatsen Krisinformation.se, i appen samt i sociala medier kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, bekräftad och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Krisinformation.se drivs av MSB.

Till Krisinformation.se

Senast granskad: 1 september 2023

Till toppen av sidan