Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurser översvämning

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

Hur resurserna begärs

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Barriärer

MSB har 6000 meter barriärer med en dämningshöjd på 80 centimeter.

Då barriärerna används följer två personer från MSB med som stöd i inledningsskedet av uppsättningen. Mottagande kommun tillhandahåller själv sand och lastmaskin.

Pumpar

MSB har också två olika slags högkapacitetspumpar. När dessa används följer personal med från MSB och sköter driften av dem.

Dels finns tre högkapacitetspumpar med en kapacitet på vardera 20 m³/min. De kan pumpa stora vattenmängder, men bara kortare sträckor.

Dels finns två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 m³/min. Dessa har möjlighet att transportera iväg vattnet långt, upp till 4 km och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. De har automatiserad slangutläggning och upprullning, vilket gör att enheten snabbt kan driftsättas och omgrupperas. I pumpenheten ingår också två vattenkanoner som levererar 3800 l/min.

Vid insats kan en tillbehörscontainer skickas med till varje pump. I denna finns ytterligare två vattenkanoner med kapaciteten 3800 l/min samt tio stycken som levererar 1200 l/min. Den innehåller också annan kringutrustning som kan vara bra vid en insats, såsom två mindre flytpumpar, en fyrhjuling, extra armaturer och slangbryggor.

Sandfyllningsmaskiner

MSB har också maskiner för att fylla sandsäckar. De har sex operatörsplatser och en fyllningskapacitet på cirka 2000 säckar i timmen. Kommunen som lånar maskinerna står själva för hjullastare och sand då maskinen används.

Materielen förvaras i Kristinehamn

Samtlig översvämningsmateriel förvaras i Kristinehamn.

Mer om översvämningFaktablad om MSB:s förstärkningsresurser för översvämning

Senast granskad: 20 maj 2020

Till toppen av sidan