Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurser för översvämning

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. Materielen förvaras i Kristinehamn, och ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

Hur resursen efterfrågas

Vid behov av förstärkningsresursen kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Detta översvämningsmateriel finns

Materielen förvaras i Kristinehamn och ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

Barriärer

MSB har 6000 meter barriärer med en dämningshöjd på 80 centimeter. Då barriärerna används följer två personer från MSB med som stöd i inledningsskedet av uppsättningen.

Sandsäckar och fyllningsmaskiner

MSB har också sandsäckar samt maskiner för att fylla dessa. De har sex operatörsplatser och en fyllningskapacitet på cirka 2000 säckar i timmen. Aktören som lånar maskinerna står själv för hjullastare och sand då maskinerna används.

Pumpar

MSB har också två olika slags högkapacitetspumpar. När dessa används följer personal med från MSB och sköter driften av dem.

Det finns tre högkapacitetspumpar med en kapacitet på vardera 20 m³/min. De kan pumpa stora vattenmängder, men bara kortare sträckor.

Det finns två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 m³/min. Dessa har möjlighet att transportera iväg vattnet långt, upp till 4 km och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. De har automatiserad slangutläggning och upprullning, vilket gör att enheten snabbt kan driftsättas och omgrupperas. I pumpenheten ingår också två vattenkanoner som levererar 3800 l/min.

Vid insats kan en tillbehörscontainer skickas med till varje pump. I denna finns ytterligare två vattenkanoner med kapaciteten 3800 l/min samt tio stycken som levererar 1200 l/min. Den innehåller också annan kringutrustning som kan vara bra vid en insats, såsom två mindre flytpumpar, en fyrhjuling, extra armaturer och slangbryggor.

Stöd för att förebygga översvämningFaktablad om MSB:s förstärkningsresurser för översvämning

Senast granskad: 17 januari 2023

Till toppen av sidan