Till innehåll på sidan

Systematisk övningsverksamhet

För att upprätthålla, utveckla och pröva samhällets förmåga att hantera både kriser och krig är det viktigt att öva. Förutom verkliga händelser är övningar ett av de bästa verktyg vi har för att förbereda oss på att hantera samhällsstörningar.

Många av de hot som samhället möter idag och i framtiden kräver samverkan mellan aktörer på olika nivåer och inom olika sektorer. Därför måste aktörer inom krisberedskap och civilt försvar öva både enskilt och i samverkan med andra.

MSB har i uppdrag att se till att övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde och verka för samordning mellan aktörer för att förebygga och hantera samhällsstörningar. I dialog med andra aktörer har MSB tagit fram en nationell strategi för systematisk övningsverksamhet. Med utgångspunkt i strategin kan aktörer som övar krisberedskap och civilt försvar hitta samarbetsparter, utveckla gemensamma arbetssätt, kostnadseffektiva lösningar och dra lärdom genom att dela kunskap och erfarenhet.

Bilden föreställer ett tårtdiagram över systematisk övningsverksamhet.
Bilden föreställer ett tårtdiagram över systematisk övningsverksamhet.

Ladda ned Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet

Gå webbkursen Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Samordnad övningsplanering

Samverkansövningar på nationell och regional nivå ska utgå från en samordnad övningsplanering och bidra till att skapa långsiktig framförhållning, förutsägbarhet och ett mer effektivt utnyttjande av begränsade resurser. 

Övningsinriktning

Att utveckla förmåga med utgångspunkten i en gemensam bild av vilka de centrala behoven i samhället är, bidrar till att bygga en beredskap som är likvärdig i landet oavsett aktör och geografisk placering.

Samordningsforum

Genom aktivt deltagande från berörda aktörer i ett gemensamt samordningsforum skapas förutsättningar att utveckla egen och samordnad övningsverksamhet i en nationell kontext.

Fleråriga övningsplaner

En flerårig övningsplanering skapar överblick av organisationens behov av förmågeutveckling och möjliggör nödvändig övningssamordning.

Övningsstöd

För att samordna och förenkla planeringen, genomförandet och erfarenhetshanteringen av samverkansövningar har MSB utvecklat olika former av stöd.

Utvärdering och erfarenhetshantering

För att övningar ska kunna bidra till förmågeutveckling är det viktigt att erfarenheter från övningar omhändertas på ett bra och effektivt sätt.

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan