Till innehåll på sidan

Företagen är en viktig del av beredskapen

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Staten har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Ett starkt och stabilt näringsliv utgör den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad, det vill säga vår försörjningsberedskap.

 • Försörjningsberedskap

  Försörjningsberedskap kan beskrivas som förmågan att både upprätthålla samhällsviktiga funktioner och att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för att upprätthålla liv och hälsa.

Vad ska företag förbereda sig för?

Det är svårt att förutse vad det är för typ av händelse eller samhällsstörning vi behöver förbereda oss för. Hotbilden mot Sverige kan exemplifieras på följande sätt:

 • Fredstida kriser – ej aktörsdrivna hot som t.ex. pandemier, naturkatastrofer och generalstrejker samt aktörsdrivna hot som terrorattentat och organiserad brottslighet.
 • Hybrida hot (gråzonsproblematik) – ett tillstånd mellan fred och krig där en antagonist försöker påverka Sverige med exempelvis, underrättelseinhämtning, påverkansoperationer, cyberattacker och militära styrkedemonstrationer utan att Sverige går upp i höjd beredskap.
 • Krig – t.ex. väpnat angrepp.

Använd scenarier för att förstå hur verksamheten kan påverkas

Scenarier gör det lättare att förstå konsekvenserna för ett företags verksamhet, identifiera sårbarheter samt öva på hur vissa situationer hanteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har ett anpassningsbart scenariopaket med olika typhändelser som kan drabba Sverige och det svenska näringslivet. Scenarierna beskriver störningar i fredstid, störningar vid hybridhot och krig.

 • Scenarier och frågor ditt företag skulle kunna behöva tänka på:
  • Hur säkerställer ni era varuflöden om hamnen i Rotterdam, Europas största och viktigaste, slås ut av en flodvåg? Vet ni vilka av era varuleveranser som kommer via hamnen, och om era underleverantörer har undersökt alternativa transportleder? Hur länge klarar sig er produktion med det som finns lagerhållet?
  • Hur länge klarar ni er produktion om en generalstrejk bryter ut i ett europeiskt land och stoppar all produktion och alla transporter där?
  • Vilka blir följderna för er om en extremt kall vinter leder till elbrist i hela Sverige, med rullande strömavbrott som följd?
  • Hur påverkas er verksamhet om det plötsligt börjar spridas rykten om att dricksvattnet på en av era verksamhetsorter är förgiftat? Kan och vågar era anställda utföra sina arbetsuppgifter? Har ni rutiner för att snabbt få ut korrekt information till dem?
  • Hur agerar ni om det visar sig att elektroniska komponenter som har använts i era produkter eller era kommunikationssystem har blivit manipulerade för att möjliggöra spionage eller sabotage?
  • Vet ni hur ni ska agera vid plötslig social oro med upplopp och vandalisering? Behöver ni vidta åtgärder för att skydda era anställda och tillgångar?
  • Vad händer om det uppstår plötsliga störningar i betalningssystemen, och om utbetalningar av bidrag, pensioner, sjukpenning och liknande uteblir?
  • Finns det något ni kan göra om ett attentat eller väpnat anfall skadar infrastruktur i er närhet som ni är beroende av, eller företagets egna anläggningar?

  Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap med exempel på beredskapsåtgärder (foi.se)

Varför ska företag förbereda sig?

Förberedda företag bidrar till att vi får ett robust och starkt samhälle vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Genom att vidta beredskapsförberedelser säkrar ditt företag möjlighet till kontinuitet. Att förbereda sig kan även vara ett sätt att efterleva lagkrav, till exempel skyldigheten att följa sina kundavtal.

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan