Till innehåll på sidan

Pedagogisk vägledning : utgångspunkter och förhållningssätt för MSB:s utbildningsverksamhet

Pedagogisk vägledning : utgångspunkter och förhållningssätt för MSB:s utbildningsverksamhet

Detaljer

Pedagogisk vägledning : utgångspunkter och förhållningssätt för MSB:s utbildningsverksamhet
Publikationsnummer
MSB1458
ISBN-nummer
978-91-7383-986-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
57 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med den här pedagogiska vägledningen är att skapa en gemensam grund för alla som arbetar i MSB:s utbildningsverksamhet. Vägledningen är ett levande dokument för kunskapsutveckling och uppdateras efter behov. Den ska ses som en viljeinriktning och som ett stöd för att all utbildning som MSB:s utbildningsverksamhet erbjuder ska vara likvärdig och kvalitetssäkrad. Innehållet i vägledningen vänder sig särskilt till dig som är chef eller utbildningsutvecklare, men den kan även användas av externa aktörer som genomför utbildning på uppdrag av MSB. Den kan också användas som fördjupningsmaterial för lärare och för resursfunktioner inom pedagogiskt stöd. Den gemensamma grunden för alla MSB:s utbildningar nås både genom att vägledningen är normerande och genom att den ger information om hur den pedagogiska grunden ser ut. Definitionen av pedagogik är läran om utbildning och lärande. Vägledningen beskriver hur utbildningsverksamheten på MSB ser på utbildning, kunskap och lärande. Den beskriver också hur MSB genom utbildning arbetar med att utveckla deltagarnas kunskaper, färdigheter och kompetenser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 18 december 2019

Till toppen av sidan