Till innehåll på sidan

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser : utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser : utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess

Detaljer

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser : utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess
Publikationsnummer
MSB636–januari2014
ISBN-nummer
978-91-7383-407-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2013 utvärderat ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser, samt den utvecklingsprocess som har tagits fram för att, med utgångspunkt i konceptet, höja de regionala och lokala nivåernas förmågor att utöva sitt geografiska områdesansvar. Konceptet beskrivs enklast som en tankemodell i flera steg som ska vara ett stöd vid samordning och inriktning av flera aktörer vid en stor olycka eller kris. Utvecklingsprocessen är en satsning med syfte att öka länsstyrelsens samordnings- och inriktningsförmåga samt utveckla sektorsövergripande samverkan. Representanter för länsstyrelsen och regionala aktörer samlas vid sex tvådagarsinternat under loppet av ca två år. Med utgångspunkt i konceptet varvas föreläsningar från den senaste forskningen med egna diskussioner. Utvärderingen svarar på tre utvärderingsfrågor kopplade till relevans, effektivitet och uthållighet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan