Till innehåll på sidan

SGSI - Swedish Government Secure Intranet

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Detaljer

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Krypterad informationsdelning

SGSI-nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna aktörer få åtkomst till andra anslutna aktörers databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser.

För att få ansluta till SGSI ställs höga krav på aktörens arbete med informationssäkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

Vilka får använda SGSI?

  • myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.

SGSI-webbinarium på begäran

SGSI-webbinarium

Lär dig mer om SGSI i vårt inspelade webbinarium där vi tittar närmare på den robusta nätverkstjänsten och de möjligheter det ger att vara ansluten till ett nätverk som är frikopplat från internet. Läs mer och registrera dig för att titta när det passar dig.

Följ våra nyheter

Prenumerera på Nytt om samhällsviktiga kommunikationstjänster

Senast granskad: 16 april 2024

Till toppen av sidan