Till innehåll på sidan

SGSI - Swedish Government Secure Intranet

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Detaljer

Ämneskategori

  • Cybersäkerhet och informationssäkerhet
  • Säkra kommunikationer

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna kunder få åtkomst till andra anslutna kunders databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser.

För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på kundernas arbete med it-säkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

Senast granskad: 22 maj 2019

Kontakta

Till toppen av sidan