Till innehåll på sidan

SGSI - Swedish Government Secure Intranet

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Detaljer

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Krypterad informationsdelning

SGSI-nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna kunder få åtkomst till andra anslutna kunders databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser.

För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på kundernas arbete med it-säkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

Vilka får använda SGSI?

  • myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.

Nyheter och utveckling inom SGSI

MSB växlar upp SGSI till nästa nivå. Hör Fredrik Rask, produktägare för SGSI och Kristofer Forssten, systemarkitekt och utvecklingsansvarig för SGSI berätta om vad som är på gång inom utvecklingen av SGSI. Filmen är från Rakeldagen 2021.

Senast granskad: 25 januari 2023

Till toppen av sidan