Till innehåll på sidan

Om projekt Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS)

Projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst pågick mellan 2019 och 2023.

Bakgrunden till att projekt ELS initierades 2018 var ett flertal. Den största anledningen var den statliga utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst och dess slutbetänkande.

Utredningen pekade tydligt på behovet av att svensk kommunal räddningstjänst behövde utveckla förmågan att vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser, samt vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser, samordnat och effektivt kunna leda pågående räddningsinsatser och samtidigt kunna upprätthålla den beslutade beredskapen.

Det fanns ett behov av att svensk kommunal räddningstjänst stärkte förmågan i sin hantering av räddningsinsatser och beredskapsproduktion. Syftet var att åstadkomma en högre samlad effekt mot det skyddsvärda. För att underlätta ett mottagande och användande av externa resurser var det även en fördel om det vid räddningsinsatser finns en enhetligare organisation.

Under projektets gång kom det kommit förändringar i lagar och föreskrifter som reglerar ett antal aspekter. Förändringarna omhändertogs löpande i projektet.

Regionala ledningsutvecklare

För att möta räddningstjänstens behov, behövde MSB i utvecklingsarbetet kunskap om befintliga och planerade samverkansstrukturer, arbetssätt och utmaningar. Därför tecknade myndigheten avtal med tolv räddningstjänstorganisationer om regionala ledningsutvecklare. Deras uppgift var under projektets gång att förmedla information och utbyta kunskap mellan MSB och räddningstjänstorganisationerna i Sverige, såväl som mellan räddningstjänstorganisationerna.

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan