Till innehåll på sidan

Samhällets kostnader för drunkningsolyckor : beräkningar

Samhällets kostnader för drunkningsolyckor : beräkningar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0157
ISBN-nummer
978-91-7383-072-0
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
87 s. : tab., diagr.
Pris
0 kronor


I denna rapport finns detaljerade beskrivningar av de beräkningar som ligger
till grund för resultaten i rapporten Samhällets kostnader för
drunkningsolyckor - resultat (MSB 00156-10). Vi vill uppmärksamma läsaren på
att detta är ett arbetsmaterial, vilket innebär att den granskning av texter,
tabeller och layout som normalt görs vid publicering av rapporter inte är gjord.
Anledning till att rapporten ändå tillgängliggörs är att det möjliggöra för den
som är intresserad att ta del av vilka data och antaganden som ligger till grund
för de resultat som presenterats i ovan nämnda rapport. För den som vill veta
mer om teorin bakom beräkningarna hänvisas till rapporten Cost of Illness –
teoretisk genomgång (NCO 2008:4).

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan