Till innehåll på sidan

Stuxnet : IT som vapen eller påtryckningsmedel

Stuxnet : IT som vapen eller påtryckningsmedel

Detaljer

Stuxnet : IT som vapen eller påtryckningsmedel
Publikationsnummer
MSB331
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Industriella informations- och styrsystem (SCADA) blir allt mer en förutsättning för viktiga samhällsfunktioner såsom vatten och avlopp, energi, transporter, fastighetsautomation och tillverkningsindustri. Den här utvecklingen skapar nya möjligheter och nya risker i hela samhället och ökar kraven på arbetet med samhällets informationssäkerhet. Störningar i industriella styrsystem kan inte enbart leda till att dyrbar utrustning förstörs, utan kan även orsaka avbrott i kritiska verksamheter och i värsta fall riskera människors liv och hälsa. Följderna kan också bli omfattande kostnader och förlorat förtroende, för såväl det enskilda företaget som samhället i stort. Stuxnet utmärker sig i det brus av skadlig kod som ständigt översköljer dagens IT-system och kan sägas representera en milstolpe i utvecklingen av skadlig kod. Ett av skälen till detta är att koden är särskilt riktad mot specifika IT-system inom industrin, det vill säga vissa typer av industriella styrsystem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, i samverkan med andra aktörer däribland Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), studerat Stuxnet inom ramen för myndighetens program för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan