Till innehåll på sidan

Bestämmelser för transport av farligt gods genom vägtunnlar

Det finns bestämmelser i ADR-S om passage genom vägtunnlar med fordon som transporterar farligt gods. Alla länder som är anslutna till ADR-överenskommelsen har infört samma bestämmelser om restriktioner av farligt gods genom tunnlar.

Vilka ämnen förbjuds?

I ADR-S (kapitel 3.2) finns en tabell över samtliga ämnen som har klassificerats som farligt gods. Denna tabell kallas för Tabell A och är sorterad i UN-nummerordning. I tabellens kolumn 15 anges bland annat den tunnelrestriktionskod (anges inom parantes) som gäller för respektive ämne vid transport genom vägtunnlar.

Restriktioner i svenska vägtunnlar

I Sverige har följande tunnlar restriktioner för transport av farligt gods:

Göteborg

 • Tingstadstunneln (E6): Kategori E
 • Götatunneln (E45): Kategori E
 • Lundbytunneln (del av E6.21): Kategori E
 • Marieholmstunneln (del av E6.21): Kategori E

Stockholm

 • Esbotunneln (del av Esbogatan vid Kistahöjden): Kategori E
 • Blekholmstunneln (E4.25): Kategori E
 • Hundra Knutars Backe (Drottningholmsvägen (mellan Lindhagensplan och Mariebergsgatan)): Kategori E
 • Klaratunneln (mellan Tegelbacken och Mäster Samuelsgatan): Kategori E
 • Muskötunneln (väg 539), i Nynäshamns och Haninge kommuner, tillhör tunnelkategori E måndag–fredag kl. 07.00–09.00 och kl. 15.00–18.00 samt söndag och helgdag kl. 15.00–20.00. Övrig tid tillhör Muskötunneln kategori E om den är öppen för annan trafik än farligt godstransport och tunnelkategori A om den är avstängd för annan trafik än farligt godstransport.

  För passage, ring Trafik Stockholm på 08-695 51 31
 • Söderledstunneln (E4.25): Kategori E
 • Södra Länken-tunneln (73/222 och 75):
  Kategori B mellan 07:00-19:00 alla övriga tider kategori A
 • Kvarnholmsförbindelsen: Kategori E
 • Norra Länken (se figur 1 nedan)
  - Eugeniatunneln (E4 södergående): Kategori B*
  - Gärdestunneln (E4 norrgående och E20 östergående till Karolinertunneln): Kategori B*
  - Hagatunneln (E4 norrgående): Kategori B*
  - Norrtullstunneln (E20 västergående): Kategori B*
  - Norrtullspåfarten (E20 västergående t): Kategori B*

* Denna restriktion gäller inte för ämnen i klass 2 som tillhör klassificeringskoderna F, TF och TFC

Figur 1 (Norra Länken):

Rött = restriktioner enligt beskrivningen under rubrik ”Norra Länken” som föregår figur 1 ovan, utom för klass 2, klassificeringskoderna F, TF och TFC.

Grönt = inga restriktioner för transport av farligt gods.

Öresundsförbindelsen (E20)

För Öresundsbron gäller samma restriktioner som har beslutats för Öresundstunneln. Följande tunnelkategorier har beslutats för tunneln:

 • Mellan klockan 06.00 och 19.00 alla dagar: Kategori D
 • Mellan klockan 19.00 och 06.00 alla dagar: Kategori B

Senast granskad: 18 januari 2021

Till toppen av sidan