Till innehåll på sidan

LIA-handledarinformation om skorstensfejarutbildning kurs 2 (vidareutbildningen)

Kurs 2: Brandskydd, miljö och energi.

Mellan de två LIA-perioderna har de studerande också avverkat två delkurser. I den första av de två har vi pratat om brandskyddsarbete i samhället och sotningsverksamhetens roll i detta. Vi har även varit inne på områden som kommunikation och rådgivning, då såväl direkt till en specifik kund som till en hel målgrupp. Arbetsrätt, avtalsrätt och systematiskt arbete är exempel på andra delar inom denna delkurs. Vi kommer här också in på myndighetsrollen som brandskyddskontrollant, vilket leder oss in på den sista delkursen.

Huvudfokus på den sista delkursen ligger på arbetet som brandskyddskontrollant. Vi inleder där med författningar och bakgrund till brandskyddskontrollen, för att sedan komma in på det praktiska genomförandet,gällande såväl skorstenar och eldstäder som imkanaler. Delen runt brandskyddskontrollen avslutas sedan med ett avsnitt som rör anmodan och föreläggande, där vi dels diskuterar när en anmodan respektive ett föreläggande bör skrivas, dels hur de ska utformas.

Sista avsnittet före LIA 2 handlar om energi- och miljöarbete. Där kommer vi både in på komfortkrav och energikrav i Boverkets byggregler. Olika exempel på energieffektiviserande åtgärder ingår också i detta avsnitt där injustering av ventilationssystem kan nämnas som ett av dem.

Senast granskad: 12 september 2019

Till toppen av sidan