Till innehåll på sidan

EU-forskning: Horisont Europa

MSB har tillsammans med VINNOVA regeringens uppdrag att vara expert och nationell kontaktpunkt inom ramen för EU:s ramforskningsprogram för Forskning och innovation – Horisont Europa.

Vad är Horisont Europa?

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den totala budgeten för programmet är på över 95 miljarder euro och det pågår mellan 2021–2027. Programmet delas in i sex huvudområden (kluster) varav det tredje gäller civil säkerhet för samhället.

Tillsammans med Vinnova är MSB Nationell kontaktpunkt för kluster 3, "Civil säkerhet för samhället". MSB har också en roll som expertstöd i programkommittén som framförallt arbetar med att ta fram arbetsprogram med forskningsprioriteringar. 

Civil säkerhet för samhället - kluster 3

"Civil säkerhet för samhället" är tänkt att stödja genomförandet av EU: s politiska prioriteringar för säkerhet - inklusive cybersäkerhet - riskreducering av katastrofer samt att stärka samhällets motståndskraft. Stort fokus ligger på samhällets förmåga till trygghet för medborgarna genom polis, räddningstjänst, tull och brottsbekämpande organ samt den politik som styr dessa. Inom detta område är det viktigt att ta hänsyn till mänskliga faktorer och säkerställa respekt för rättigheter, integritet och personuppgiftsskydd.

Ansök till Horisont Europa 

Finansiering till Horisont Europa söks på EU-kommissionens webbplats, se länk nedan. Även arbetsprogrammet för 2023-2024 med kommande utlysningar finns att läsa nedan. På EU-kommissionens webbplats publiceras alla öppna utlysningar samt detaljerad information om programmet, planerade aktiviteter och även hur ansökan görs.

MSB har planeringsmedel för att stödja forskare som vill skriva en ansökan till Horisont Europa (se länk nedan).

Vill du veta mer?

Om Horisont Europa på Vinnovas webbplats

Broschyr om Horisont Europa

EU-kommissions webbplats om kluster 3

Arbetsprogrammet för kluster 3. 2023-2024 (engelska)

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan