Till innehåll på sidan

Förmåga: Utbilda nya brandmän

När en person väl har bestämt sig för att bli deltidsbrandman och blivit anställd av kommunen ska det finnas en tydlig plan över hur och när personen ska bli utbildad och träda i tjänst.

De här förutsättningar är viktiga för att utbilda nya brandmän. 

Planerbarhet

Både den studerande och huvudarbetsgivaren får i god tid veta när och var utbildningen kommer att ske.

Tillgång på utbildningsplatser

Kommunen lämnar årligen in uppgifter till MSB om kommande års utbildningsbehov. Det skapar en möjlighet för MSB att bedöma behovet av utbildningsplatser.

De andra förmågorna

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan