Till innehåll på sidan

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen.

I frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet  att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner.

Frivilliga försvarsorganisationer utbildar och samlar den kompetens som efterfrågas av olika aktörer. På så sätt både stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar och bidrar till folkförankring och försvarsvilja.

På kommunal nivå finns frivilliga resursgruppen (FRG), som består av utbildade medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer.

 • Utlysning av tilläggsmedel för utbildning av frivilliga förstärkningsresurser 2022-2023

  Vid en kris eller vid höjd beredskap är samhället som mest sårbart, samtidigt som det är nödvändigt att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att fungera. Då räcker inte alltid vardagens resurser till. Det är därför vi utbildar och övar förstärkningsresurser.

  Här har de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) en utpekad roll. MSB arbetar med att stödja centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner med frivilliga förstärkningsresurser. Där ingår inriktning och finansiering av uppdrag via anslag 2:4 Krisberedskap till frivilligutbildning hos de frivilliga försvarsorganisationerna.

  Ansökan för denna period har passerat, men inför beslut om medel för 2022-2023 lanserar MSB nu en tilläggsutlysning, där varje frivillig försvarsorganisation kan söka pilotprojekt och därutöver upp till tio nya uppdrag med angivet behov och uppdragsgivare. Deadline för ansökningarna är 30 september, och beslut om medel fattas av MSB i januari 2022. Totalt har MSB 80 miljoner kronor att fördela för respektive år.

  Parallellt med detta har centrala myndigheter möjlighet att söka 2:4-medel för att utveckla frivilligsamverkan för bland annat behovsanalys och mottagarkapacitet. Som stöd till arbetet tillhandahåller MSB en schablon (mall), som är fri att använda vid ansökan om medel. Deadline för dessa ansökningar är också 30 september 2021.

  Beslut fattas januari 2022 och projektmedlen sträcker sig 2022-2023.

  Reviderad inriktning för FFO-anslag genom anslag 2:4 för 2022-2023

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan