Till innehåll på sidan

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. Genom att förmedla kunskap och kompetens stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar.

Med engagerade, välutbildade och övade frivilliga ungdomar, kvinnor och män skapas en bredd för att möta de utmaningar som samhället kan ställas inför.

En del av försvarsorganisationernas uppgifter är information om krisberedskap och civilt försvar som stärker enskilda människors beredskap. Det bidrar även till folkförankring och till det psykologiska försvaret.

Hur kan aktörer samverka med frivilliga försvarsorganisationer?

Hur löser ni i din myndighet eller kommun skiftarbete dygnet runt i många veckor, transporter när speditionsfirmor inte kan verka och kommunikation utan tillgång till mobiltelefoni eller internet?

Vid större eller långvariga samhällsstörningar kan det uppstå en mängd problem om ordinarie resurser inte räcker eller inte finns tillgängliga.

Grunden för ett samarbete med frivilliga försvarsorganisationer är myndighetens eller kommunens behov av förstärkning vid kris och höjd beredskap. Genom dialog med en eller flera frivilliga försvarsorganisationer matchas era behov med resurser.

Läs mer i broschyren om hur centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna. Här finns exempel på vilka kompetenser organisationerna har och hur de förstärker förmåga och uthållighet.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner

Vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer

Vägledningen belyser viktiga frågor om samverkan utifrån rådande juridiska och ekonomiska förutsättningar. Med anledning av coronaviruset covid-19 har MSB tagit fram planeringsstöd för statliga arbetsgivare samt kommuner och regioner. Där hittar du checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris - En vägledning från MSB Personalförstärkning från utbildade frivilliga – statliga arbetsgivarePersonalförstärkning från utbildade frivilliga – kommuner och regioner

Broschyren Du behövs - din insats gör skillnad

De frivilliga försvarsorganisationerna har med stöd av MSB tagit fram en rekryteringsbroschyr. Genom att rekrytera fler medlemmar blir det fler som kan verka för att stärka beredskapen och bidra i det breda säkerhetsarbetet.

Du behövs din insats gör skillnad: Frivilliga försvarsorganisationerLista på frivilliga försvarsorganisationer

Tryckfiler för broschyrerna

För dig som vill trycka upp egna exemplar av broschyrer om frivilliga försvarsorganisationer finns här filer högupplösta för tryck.

Du behövs - din insats gör skillnad (tryckfil)Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner (tryckfil)

 

Senast granskad: 20 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan