Till innehåll på sidan

Skydd mot terrorism och antagonistiska hot vid evenemang (webbkurs)

Webbkursen ger kunskap om olika attentatsmetoder och hur man kan skydda både sig själv och andra, samt bidra till att öka skyddet i en organisation.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med evenemang exempelvis:

  • Nattliv, hotell och restaurang
  • Biografer, teatrar och turistattraktioner
  • Idrottsevenemang och arenor

Kostnad

Webbkursen är kostnadsfri.

Om kursen

Webbkursen baseras på den nationella strategin mot terrorism (Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera). Webbkursen fokuserar på området Skydda, där syftet är att öka trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas.

Webbkursen har tagits fram för att höja medvetenheten och kunskapen hos den personal som arbetar eller verkar i de olika miljöerna.

Starta kursen här

Tidsåtgång

Cirka 1 timme.

Kursens moduler

Modul 1: Introduktion

En introduktion till utbildningen och vad som kännetecknar ett terrorattentat eller andra liknande våldshandlingar med stora konsekvenser.

Modul 2: Väpnade attentat

Modulen går igenom hur ett attentat med skjutvapen eller hugg- och stickvapen kan gå till och vilka åtgärder du som individ och i en organisation kan göra för att skydda dig själv och andra för att minska konsekvenserna av ett attentat.

Modul 3: Hjälpa andra

Konsekvenserna av ett attentat kan medföra att många människor skadas och i värsta fall dör. Det kan ta dröja innan blåljusmyndigheterna kommer till platsen. Modulen beskriver vad du kan göra under förutsättningar att platsen är säker för att rädda liv.

Modul 4: Misstänkta föremål

Modulen beskriver hur man identifierar och känner igen ett misstänkt föremål och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken att någon skadas och hur en insats från blåljusmyndigheter kan underlättas.

Modul 5: Genomsökning

Att söka igenom arbetsplatsen har många positiva effekter i det förebyggande arbetet mot terrorism och annan brottslighet. I modulen får du lära dig hur du effektivt söker igenom ett objekt för att utesluta att finns några misstänkta föremål och samtidigt kontrollera att skalskyddet är intakt och att all säkerhetsutrustning är på plats och funktionell.

Modul 6: Säkerhetskultur – din roll i säkerhetsarbetet

När det gäller att upptäcka och därigenom förhindra eller försvåra ett terrorattentat är den enskilda medarbetarens insats avgörande. Modulen går igenom vad enskilda medarbetare bör vara vaksamma på och hur de kan agera om de upptäcker något som avviker från normalbilden.

Modul 7: Säkerhetskontroll

Att utföra säkerhetskontroller, i form av villkorad visitation*, är en viktig del av säkerhetsarbetet vid t.ex. evenemang. Modulen innehåller information om hur en visitation kan organiseras och genomföras för att minska möjligheten att någon för in farliga föremål, men också för att undvika flödesproblematik eller skapandet av nya sårbarheter.

* Villkorad visitation: En visitation som sker under premissen att besökaren behöver låts sig visiteras för att få tillträde till evenemanget. Bör kommuniceras tydligt i förväg.

Test och diplom

Kursen avslutas med ett kunskapstest. Vid ett godkänt kunskapstest kan den anställda skriva ut ett diplom på godkänd genomförd kurs.

Läs mer om säkerhet i offentlig miljö

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan