Till innehåll på sidan

Samtalsförmedlande tjänster

Det finns tre samtalsförmedlande tjänster i Sverige. Syftet med tjänsterna är att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra.

Tjänsterna kan användas på Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal. Du kan bland annat använda tjänsterna för att ringa till 112, 1177, 113 13 och 114 14.

Texttelefoni.se – samtal mellan tal och text förmedlas

Texttelefoni.se förmedlar samtal på både svenska och engelska mellan tal och text. Personen som använder text i samtalet ringer med texttelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Texttelefoni.se gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når du:

  • genom analog texttelefon på 019-760 69 05,
  • via mobilappar och tjänstens webb
  • med digital texttelefon på SIP-adressen 112@texttelefoni.se

Information om hur tjänsten fungerar på Textelefonis webbplats

För ytterligare information kan du vända dig till Texttelfonis kundtjänst.

Bildtelefoni.net – samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Du som använder teckenspråk i samtalet ringer med bildtelefon, mobilapp eller med tjänstens webb. Motparten i samtalet använder telefon eller mobil. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet i båda samtalsriktningar. Även viss distanstolkning ingår i tjänsten. Bildtelefoni.net gör det även möjligt att använda tjänsten med hjälp av punktskrift.

Samtal till 112 är prioriterade i tjänsten och besvaras före andra samtal. 112 når du:

  • med bildtelefon på SIP-adressen 112@tolk.sip.nu
  • via mobilappar och tjänstens webb

Information om hur tjänsten fungerar på Bildtelefonis webbplats

För ytterligare information kan du vända dig till Bildtelefonis kundtjänst.

Teletal – samtal mellan tal och svårförstått tal förmedlas och samtalsstöd ges

Teletal förmedlar samtal på svenska mellan tal och svårförstått tal, samt ger samtalsstöd. Båda samtalande parter använder telefon eller mobil. De samtalande parterna har direkt kontakt med varandra och en tolk ger stöd vid behov.

112 når du med telefon eller mobil på 020-22 11 44. Det är samma telefonnummer som används för alla typer av samtal.

Information om hur tjänsten fungerar på Teletals webbplats

Du kan också vända dig till Teletals kundtjänst för ytterligare information.

Att ringa upp någon via tjänsterna med telefon eller mobil

När någon av tjänsterna behövs för att genomföra telefonsamtal ringer du upp tjänstens telefonnummer med en telefon eller mobil. När du kommer fram till tolk eller förmedlare talar du om vem som ska ringas upp. Ibland sker kontakten via ett telefonnummer och ibland på en så kallad SIP-adress. En SIP-adress ser ut ungefär som en e-postadress.

Om du är osäker på hur tjänsten fungerar kan tolken eller förmedlaren hjälpa dig att komma igång med tjänsten.

Tjänsterna kan användas utan registrering eller förbokning. Samtalsförmedlingen kostar inget extra, utöver operatörens eventuella samtalsavgifter.

Samverkan med PTS

Information är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS), i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Krisinformation.se, SOS Alarm Sverige, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Institutet för språk och folkminnen (Isof).

PTS ansvarar för att samtalsförmedlande tjänster finns för att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga. Tjänsterna utförs av flera leverantörer på uppdrag av PTS.

Viktiga telefonnummer

Tjänsterna kan bland annat användas för att ringa till:

  • 112 – nödsituationer med fara för liv, egendom eller miljö
  • 1177 – rådgivning med sjuksköterska och hänvisning inom vården vid sjukdom
  • 113 13 – få eller lämna information vid större olyckor eller kriser
  • 114 14 – kontakt med polisen för att göra en anmälan eller lämna tips och upplysningar

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan