Till innehåll på sidan

MSB:s produktregler

EU:s produktlagstiftning styr MSB:s arbete med produktregler. MSB utfärdar och förvaltar produktregler för en mängd produkter, på global nivå, EU-nivå och nationell nivå.

Produkter på global nivå

Som exempel på regler på global nivå kan nämnas konstruktionsregler för emballage/omslutningar – innerförpackningar och transportförpackningar- som används vid transport av farligt gods och som regleras i ADR/RID. Av dessa kommenteras i fortsättningen endast de produktgrupper som omfattas av EU-gemensamma produktregler.

Produkter på EU-nivå

MSB reglerar följande produkter med gemensamma regler i hela EU och EES:

(Klicka på produktgruppernas namn och rättsakter för mer information)

Produkter på nationell nivå

MSB reglererar också några produkter med nationella tekniska regler.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan