Till innehåll på sidan

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben

Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har uppgifter inom totalförsvaret i Sverige inom offentlig eller privat verksamhet, på alla nivåer.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Utbildningen är webbaserad och beräknas ta 45 minuter. Den är avgiftsfri och är tillgänglig för aktörer inom totalförsvaret via respektive säkerhetsskyddschef.

Hotbilden och det säkerhetspolitiska läget mot Sverige har förändrats. Det är viktigt att identifiera vilka säkerhetshot det handlar om och vad som ska skyddas. Du har en viktig roll. Den här grundläggande utbildningen ger dig möjlighet att utforska och lära dig mer om vad ett aktivt och effektivt säkerhetsskyddsarbete innebär och hur du kan bidra till Sveriges säkerhet.

Utbildningen ger en introduktion i säkerhetsskydd och kan utgöra ett stöd för dig som har uppgifter inom Sveriges totalförsvar. Du får en ökad förståelse för vilka säkerhetsskyddskrav som ställs och vad det innebär att vara en del av Sveriges säkerhet och totalförsvar.

Om utbildningen

Utbildningen är webbaserad och tillgänglig för dig när det passar dig bäst. Den beräknas ta 45 minuter att genomföra, något som går att dela upp på flera tillfällen.

Säkerhetsskyddsutbildning via webben är framtagen av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i samverkan med en mängd aktörer. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Säkerhetspolisen.

Några saker utbildningen tar upp

 • Din egen roll och ditt eget ansvar för arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.
 • Hur du hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information på ett korrekt sätt.
 • Vilka lagar och regler som styr säkerhetsskyddsarbetet.
 • Exempel på åtgärder för att öka den fysiska säkerheten på arbetsplatsen.
 • Betydelsen av en säkerhetsskyddsanalys

Lärandemål

Efter utbildningen ska du kunna:

 • Beskriva ditt ansvar i arbetet för Sveriges säkerhet.
 • Beskriva ditt ansvar i säkerhetsskyddsarbetet.
 • Ge exempel på vad du kan göra för att bidra till att upprätthålla säkerhetsskyddet.

Nivå

Utbildningen är grundläggande och utgör förkunskapskrav för några av de utbildningar inom totalförsvar som Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hur får du tillgång till utbildningen?

Säkerhetsskyddsutbildningen ingår i en övergripande strategi och tillgängliggörs för aktörer inom totalförsvaret genom ansvarig säkerhetsskyddschef, inom respektive organisation.

Utbildningen genomförs:

 • som introduktion och stöd till aktörens interna säkerhetsskyddsutbildning,
 • som grundläggande säkerhetsskyddsutbildning för leverantörer som upphandlats genom säkerhetsskyddsavtal och där utbildning ställs som krav samt
 • som stöd vid annan planerad totalförsvarsutbildning.

Mer information och intresseanmälan

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning på Försvarshögskolans webbplatswebbutbildningar@fhs.se 

Senast granskad: 7 juni 2019

Till toppen av sidan