Till innehåll på sidan

Anmälan till examination

För att avlägga examination för säkerhetsrådgivare måste du anmäla dig till ett provtillfälle.

Inställda examinationer 25 och 26 november

På grund av rådande omständigheter med en ökad smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 och de skärpta allmänna råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten i flera län har MSB beslutat att ställa in examinationerna för säkerhetsrådgivare som skulle genomföras i Karlstad den 25 och 26 november.

Läs mer om provet och vilka regler som gäller:

Examination av säkerhetsrådgivare

Provtillfällen i Karlstad

Under 2020 utförs följande provtillfällen på MSB:s kontor i Karlstad, Packhusallén 2. MSB kommer att göra en riskbedömning inför varje planerat examinationstillfälle under 2020 med anledning av den pågående coronapandemin.

2020

Provtillfälle

Sista anmälningsdatum

vecka 42
14 oktober
1 oktober
vecka 42
15 oktober
1 oktober
vecka 45
4 november
22 oktober
vecka 45
5 november
22 oktober
vecka 48
INSTÄLLD! 25 november
12 november
vecka 48
INSTÄLLD! 26 november
12 november

2021

Provtillfälle

Sista anmälningsdatum

Vecka 5 3 februari 20 januari
Vecka 5 4 februari 20 januari
Vecka 12 24 mars 10 mars
Vecka 12 25 mars 10 mars
Vecka 20 19 maj 5 maj
Vecka 20 20 maj 5 maj

Anmälan

Anmälan till provtillfällen görs genom e-tjänsten Säkerhetsrådgivarregistret

Gå in under länken ”Planerade provtillfällen” och välj ett datum. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och spara.

MSB skickar ett informationsbrev som bekräftelse på din anmälan.

Avgift

MSB:s examination av säkerhetsrådgivare är en intäktsfinansierad verksamhet, vilket innebär att finansiering av framtagande av prov, genomförande av prov, administration etc. ska finansieras genom en avgift.

1 mars 2019 ändrades avgiften för säkerhetsrådgivarexamination. En avgift per prov för varje behörighet och transportslag kommer att tas ut.

Kostnaden för säkerhetsrådgivarexamination har varit den samma i över 10 år. MSB kommer nu att ändra redovisningssätt för säkerhetsrådgivarexaminationen. Området behöver nu helt och hållet täcka sina egna kostnader, jämfört med tidigare då det redovisades tillsammans med examination av förare för transport av farligt gods på väg.

Det ändrade redovisningssättet och det faktum att kostnaden för examinationen varit den samma i många år medför att kostnaden kommer att höjas markant för de som behöver genomföra examination för flera transportslag.

Den allmänna delen och fallstudien ingår i avgiften (när de är relevanta) för de transportrelaterade proven. För exempelvis ett förstagångsprov kommer en avgift att tas ut för fallstudie, allmän del inklusive ett transportslag. Vill deltagaren skriva flera transportslag så tillkommer ytterligare en avgift för varje transportslag.

Detta gäller så väl vid förstagångsprov som vid repetitions-, kompletterings- och omprov. 

Examinationen genomförs av MSB skriftligt, och de olika proven är:

  • Transportrelaterade frågor för väg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för järnväg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för sjö + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för luftfart + allmänna frågor
  • Fallstudie (enbart vid förstagångsprov)

Avgiften kommer att fördelas enligt följande:

  • Förstagångsprov (Fallstudie, Allmän del och ett transportslag): 2100 kr
  • Repetitionsprov: 2100kr/transportslag
  • Omprov: 2100 kr/transportslag
  • Kompletteringsprov: 2100 kr/transportslag

Senast granskad: 13 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan