Till innehåll på sidan

Anmälan till examination

För att avlägga examination för säkerhetsrådgivare måste du anmäla dig till ett provtillfälle.

Läs mer om provet och vilka regler som gäller:

Examination av säkerhetsrådgivare

Provtillfällen i Karlstad

Under 2023 utförs följande provtillfällen på MSB:s kontor i Karlstad, Packhusallén 2. MSB kommer att göra en riskbedömning inför varje planerat examinationstillfälle med anledning av den pågående coronapandemin.

Tillfällen 2023

Vecka Provtillfälle Sista anmälningsdag
4 26 januari 12 januari
12 23 mars 9 mars
22 1 juni 18 maj
39 28 september 14 september
48 30 november 16 november

Anmälan

Anmälan till provtillfällen görs genom e-tjänsten SäkerhetsrådgivarregistretGå in under länken ”Planerade provtillfällen” och välj ett datum. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och spara.

MSB skickar ett informationsbrev som bekräftelse på din anmälan.

Avgift

MSB:s examination av säkerhetsrådgivare är en intäktsfinansierad verksamhet, vilket innebär att finansiering av framtagande av prov, genomförande av prov, administration etc. ska finansieras genom en avgift.

1 mars 2019 ändrades avgiften för säkerhetsrådgivarexamination. En avgift per prov för varje behörighet och transportslag kommer att tas ut.

Kostnaden för säkerhetsrådgivarexamination har varit den samma i över 10 år. MSB kommer nu att ändra redovisningssätt för säkerhetsrådgivarexaminationen. Området behöver nu helt och hållet täcka sina egna kostnader, jämfört med tidigare då det redovisades tillsammans med examination av förare för transport av farligt gods på väg.

Det ändrade redovisningssättet och det faktum att kostnaden för examinationen varit den samma i många år medför att kostnaden kommer att höjas markant för de som behöver genomföra examination för flera transportslag.

Den allmänna delen och fallstudien ingår i avgiften (när de är relevanta) för de transportrelaterade proven. För exempelvis ett förstagångsprov kommer en avgift att tas ut för fallstudie, allmän del inklusive ett transportslag. Vill deltagaren skriva flera transportslag så tillkommer ytterligare en avgift för varje transportslag.

Detta gäller så väl vid förstagångsprov som vid repetitions-, kompletterings- och omprov. 

Examinationen genomförs av MSB skriftligt, och de olika proven är:

  • Transportrelaterade frågor för väg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för järnväg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för sjö + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för luftfart + allmänna frågor
  • Fallstudie (enbart vid förstagångsprov)

Avgiften kommer att fördelas enligt följande:

  • Förstagångsprov (Fallstudie, Allmän del och ett transportslag): 2100 kr
  • Repetitionsprov: 2100kr/transportslag
  • Omprov: 2100 kr/transportslag
  • Kompletteringsprov: 2100 kr/transportslag

Senast granskad: 11 januari 2023

Till toppen av sidan