Till innehåll på sidan

Anmälan till examination för säkerhetsrådgivare

För att avlägga examination för säkerhetsrådgivare måste du anmäla dig till ett examinationstillfälle.

Läs mer om examinationen och vilka regler som gäller:

Examination av säkerhetsrådgivare

Examinationstillfällen i Karlstad

Under 2024 utförs följande examinationstillfällen på MSB:s kontor i Karlstad, Packhusallén 2. 

Tillfällen 2024

Vecka examinationstillfälle Sista anmälningsdag
22 29 maj 16 maj
22 30 maj 16 maj
38 18 september 5 september
38 19 september 5 september
48 27 november 14 november
48 28 november 14 november

Tillfällen 2025

Vecka examinationstillfälle Sista anmälningsdag
5 30 januari 16 januari
12 20 mars 6 mars

Anmälan

Anmälan till examinationstillfälle görs genom e-tjänsten SäkerhetsrådgivarregistretGå in under länken ”Planerade examinationstillfällen” och välj ett datum. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och spara.

MSB skickar ett informationsbrev som bekräftelse på din anmälan.

Avgift

MSB:s examination av säkerhetsrådgivare är en intäktsfinansierad verksamhet, vilket innebär att finansiering av framtagande av prov, genomförande av prov, administration etc. ska finansieras genom en avgift.

1 mars 2019 ändrades avgiften för säkerhetsrådgivarexamination. En avgift per prov för varje behörighet och transportslag kommer att tas ut.

Kostnaden för säkerhetsrådgivarexamination har varit den samma i över 10 år. MSB kommer nu att ändra redovisningssätt för säkerhetsrådgivarexaminationen. Området behöver nu helt och hållet täcka sina egna kostnader, jämfört med tidigare då det redovisades tillsammans med examination av förare för transport av farligt gods på väg.

Det ändrade redovisningssättet och det faktum att kostnaden för examinationen varit den samma i många år medför att kostnaden kommer att höjas markant för de som behöver genomföra examination för flera transportslag.

Den allmänna delen och fallstudien ingår i avgiften (när de är relevanta) för de transportrelaterade proven. För exempelvis ett förstagångsprov kommer en avgift att tas ut för fallstudie, allmän del inklusive ett transportslag. Vill deltagaren skriva flera transportslag så tillkommer ytterligare en avgift för varje transportslag.

Detta gäller så väl vid förstagångsprov som vid repetitions-, kompletterings- och omprov. 

Examinationen genomförs av MSB skriftligt, och de olika proven är:

  • Transportrelaterade frågor för väg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för järnväg + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för sjö + allmänna frågor
  • Transportrelaterade frågor för luftfart + allmänna frågor
  • Fallstudie (enbart vid förstagångsprov)

Avgiften kommer att fördelas enligt följande:

  • Förstagångsprov (Allmän del, ett transportslag och fallstudie): 2100 kr

  • Repetitionsprov (Allmän del och ett transportslag): 2100kr/transportslag
  • Omprov: 2100 kr/enbart allmän del/transportslag/enbart fallstudie
  • Kompletteringsprov: 2100 kr/ ett transportslag

Senast granskad: 10 maj 2024

Till toppen av sidan