Till innehåll på sidan

Öva enkelt! Användning av geografiska informationssystem i krishantering

Öva enkelt! Användning av geografiska informationssystem i krishantering

Detaljer

Öva enkelt! Användning av geografiska informationssystem i krishantering
Publikationsnummer
MSB1918
ISBN-nummer
978-91-7927-238-8
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronor
Ett övningsstöd till organisationer inom svensk krisberedskap. I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika nivåer i samhället ingår i krisberedskapssystemet. Före, under och efter en allvarlig samhällsstörning, som t.ex. omfattande elavbrott, naturolyckor, kärnkraftsolyckor, pandemier, IT-angrepp eller terrorism, måste de på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är att öva – både internt och aktörsgemensamt – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 februari 2022

Till toppen av sidan