Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (160)


Nyhet

Extrema brandrisker i delar av Sverige

Publicerad: 23 juni 2022

Under midsommarhelgen och i början av nästa vecka är risken för skogsbränder hög i stora delar av landet och extremt hög i vissa delar av södra Sverige. MSB uppmanar allmänheten att vara försiktiga i skog och mark, följa lokala brandriskprognoser som finns på respektive kommuns webbplats och ladda ner appen Brandrisk ute.

Nyhet

EU:s sjukvårdslager i Sverige aktiveras till stöd för Ukraina

Publicerad: 23 juni 2022

Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism ERCC. EU kommer att skicka 580 000 skyddsförkläden från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för.

Nyhet

MSB stod värd när USA och Sverige samtalade om säkerhetsforskningsavtal

Publicerad: 23 juni 2022

Den 22 juni stod MSB värd för Sveriges årliga bilaterala möte med USA:s departement för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security (DHS).

Nyhet

60 myndighetschefer välkomnades vid ett stormöte in i det nya beredskapssystemet

Publicerad: 22 juni 2022

Tisdagen den 21 juni bjöd MSB in myndighetscheferna för de 60 myndigheter som regeringen har beslutat ska bli så kallade beredskapsmyndigheter till ett slags invigningsmöte. Det är första gången myndighetscheferna samlas för att prata om hur myndigheterna tillsammans kan förbereda sig för förändrade roller och ansvar som ska leda till en starkare krisberedskap och civilt försvar i Sverige.

Nyhet

Regeringen beslutar om framtida lokaler till Nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad: 22 juni 2022

Vid en pressträff den 21 juni 2022 berättade finansmarknadsministern Max Elger att regeringen beviljat Fortifikationsverket att ta fram framtida lokaler för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Nyhet

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Publicerad: 22 juni 2022

MSB har utvecklat Infosäkkollen, ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Verktyget ger samtidigt en lägesbild över informationssäkerheten i offentlig sektor.
Den första mätningen visar på bekymmersamma brister i stora delar av den offentliga förvaltningen.

Nyhet

Ny forskning om komplexa risker

Publicerad: 21 juni 2022

I dagens samhälle kopplas allt fler verksamheter samman och görs beroende av varandra. Detta leder till bättre tjänster och lägre kostnad, ofta genom stöd av digitalisering. Men det ökar sårbarheten.

Nyhet

Många besökare på Totalförsvarsdagen i Malmö

Publicerad: 21 juni 2022

I helgen anordnades Nationella Totalförsvarsdagen i Malmö. Dagen lockade en stor publik som fick ta del av bland annat flygförevisningar, intressanta talare och dessutom kunde de delta i lärande utmaningar.

Nyhet

Multilaterala avtal om transport av färgavfall

Publicerad: 21 juni 2022

Sedan den 1 mars 2022 räknas fler färger och färgrelaterade produkter som miljöfarliga. Därmed omfattas de av bestämmelserna för transport av farligt gods. Nu har nya bestämmelser för transport av avfall med sådana produkter antagits efter ett förslag från MSB.

Nyhet

Förändringsuppehåll i Rakelnätet sommaren 2022

Publicerad: 17 juni 2022

Från och med den 20 juni till och med den 8 augusti är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan