Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (156)


Nyhet

Välkomna till webbinarier om klimatrisker 9-11 november

Publicerad: 6 oktober 2022

Den 9-11 november hålls tre webbinarier som riktar sig till kommuner, räddningstjänster och andra professionellt verksamma som vill veta mer om klimatrisker och klimatanpassning. De utgår ifrån hur vi kan gå från kunskap till handling för att minska klimatriskerna.

Nyhet

Undersökning visar ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet

Publicerad: 4 oktober 2022

I en undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet uppger 43 procent av respondenterna att de det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet. Undersökningen visar också att mer positiva beteendeförändringar mot säkrare internetvanor har etablerats.

Nyhet

MSB utvecklar och förbättrar tilläggstjänster till Rakel

Publicerad: 30 september 2022

MSB lanserar tjänsten ”Säker transmission” för er som nyttjar tilläggstjänsterna: Klientanslutning för KC, Klientanslutning för positionering samt Telefonianslutning.

Nyhet

Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

Publicerad: 29 september 2022

Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer.
- Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft som ska stärka alla inblandade aktörer både i planering och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Nyhet

Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

Publicerad: 26 september 2022

Regeringen gav i juli 2022 MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter.

Nyhet

Nya och uppdaterade hjälpsidor om WIS

Publicerad: 26 september 2022

Nu har vi uppdaterat hjälpsidorna om WIS med nio nya användarguider.

Nyhet

Krisberedskapsveckan - ett tillfälle att stärka vår beredskap

Publicerad: 26 september 2022

I dag inleds Krisberedskapsveckan. En nationell satsning med fokus på hur du som privatperson kan vara med och stärka landets beredskap inför kriser och krig. Årets tema är mat.

Nyhet

Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Publicerad: 21 september 2022

Sverige har ansökt om ett Nato-medlemskap, och vi har erhållit status som inbjuden. Detta betyder att det pågår en rad förberedelser för ett svensk medlemskap under hösten 2022.

Nyhet

Efter kärnkraftsolyckan

Publicerad: 21 september 2022

Nu presenteras resultaten från fyra års forskning om sanering och återställande efter en kärnkraftsolycka.

Nyhet

Utredning efter explosionen i fyrverkerilager i Ljungby

Publicerad: 15 september 2022

En brand och kraftig explosion inträffade i ett fyrverkerilager i maj 2021 i Ljungby. MSB valde att genomföra en olycksutredning för att bland annat klarlägga olyckans orsaker och förlopp.

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan