Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (234)


Nyhet

Rakel får ny systemversion under 2022

Publicerad: 21 september 2021

MSB planerar att uppgradera Rakelsystemet till senaste systemreleasen Tetra System Release 8 (TSR 8) under första halvan av 2022.

Nyhet

Tävling i att hacka system ska öka intresset för cybersäkerhet

Publicerad: 16 september 2021

Den 18-19 september drar cybertävlingen Midnight Sun CTF igång. Här ska deltagarna tävla i att lösa olika cybersäkerhetsutmaningar som att hacka ett program eller utnyttja sårbarheter i webbsidor.

Nyhet

Bygg robust ledningsplatsverksamhet med stöd av MSB:s vägledning

Publicerad: 10 september 2021

Nu släpper MSB en vägledning om ledningsplatser som ska säkerställa robust ledningsförmåga och samverkan oavsett om samhällsviktiga funktioner skulle slås ut eller på annat sätt sluta fungera.

Nyhet

Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas

Publicerad: 10 september 2021

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Nyhet

Nytt 90 sekunder-reportage om Polarbrödsbranden

Publicerad: 10 september 2021

I det senaste reportaget från filmserien 90 sekunder handlar det om Polarbrödsbranden, om den kedja av händelser som ledde fram till de stora påföljderna.

Nyhet

Webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se stängs vid årsskiftet

Publicerad: 10 september 2021

MSB har beslutat att stänga webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se den sista december i år. Innehållet på webbplatserna kommer att flyttas till msb.se.

Nyhet

MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

Publicerad: 9 september 2021

MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut.

Nyhet

Therese Naess blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad: 7 september 2021

Nu är det klart att det är Therese Naess som blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter där flera myndigheter samarbetar inom cybersäkerhetsfrågor. Som utbildad jurist och polis har hon lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället.
- Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt, säger Therese Naess.

Nyhet

Utan brandmän på deltid tappar räddningstjänsten sin styrka

Publicerad: 7 september 2021

Idag uppmärksammas deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare. Närmare 70 procent av Sveriges räddningstjänst består av brandmän på deltid och de spelar en stor roll för beredskapen i hela Sverige.

Nyhet

Hesa Fredrik och viktigt meddelande till allmänheten (VMA) fyller 90 och 35 år!

Publicerad: 6 september 2021

I dag fyller Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 90 respektive 35 år. Sveriges varningssystem är en viktig del av vår beredskap inför kriser och krig. I snitt skickas det ut ungefär 50 VMA-meddelanden varje år.

Senast granskad: 17 mars 2021

Till toppen av sidan