Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (346)


Nyhet

Så påverkas MSB av regeringens budgetförslag 2021-2023

Publicerad: 22 september 2020

I höstens budgetproposition föreslår regeringen en kraftfull satsning på civilt försvar, sammantaget en miljard ska fördelas 2021. Av det föreslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscenter, varav 15 miljoner kronor via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Nyhet

EU:s nya sjukvårdslager etableras i Sverige

Publicerad: 22 september 2020

Sverige är, genom MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

Nyhet

Finansiering klar för nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad: 21 september 2020

I den budgetproposition regeringen överlämnade till riksdagen den 21 september 2020 anslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Nyhet

Nationellt godkända tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut fr.o.m. den 1 januari 2021

Publicerad: 21 september 2020

Enligt nationella övergångsbestämmelser i reglerna om transport av farligt gods, ADR-S (avsnitt 10.1.1 i bilaga S) är det sedan många år tillåtet att använda nationellt godkända fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, batterifordon och slamsugartankar. I 2015 års utgåva av ADR-S infördes ett slutdatum för användning av dessa tankar och fordon som innebär att dessa inte får användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Nyhet

Krisberedskapsveckan flyttar - blir höstkampanj från 2021

Publicerad: 18 september 2020

Sista veckan i september 2021 är det dags för MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igen. Kampanjen som tidigare infallit under våren, flyttas istället till hösten.

Nyhet

Nordiska krismyndigheterna i möte

Publicerad: 18 september 2020

De fem nordiska länderna har ett etablerat nära samarbete inom krisberedskap och räddningstjänst. Under det första halvåret 2020 har den samverkan präglats av covid-19, vilket också var huvudtemat vid det senaste mötet mellan generaldirektörer för krismyndigheter i Norden. - Även om länderna har valt olika vägar för att hantera covid-19 fortsätter vårt nära nordiska samarbete, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Nyhet

Nu genomförs årets kundundersökning om Rakel

Publicerad: 16 september 2020

MSB vill att du som användare av Rakel ska få den bästa kundupplevelsen av Rakel och Rakel kundstöd och därför genomför vi en årlig kundundersökning.

Nyhet

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet

Publicerad: 15 september 2020

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.

Nyhet

Kartläggning av behov

Publicerad: 14 september 2020

Under februari 2020 genomförde MSB en enkätundersökning för att kartlägga behov av uppdateringar och hämta in aktörernas synpunkter på "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar".

Nyhet

MSB skickar materiellt stöd till Grekland

Publicerad: 13 september 2020

Sverige har via MSB under lördagen erbjudit stöd genom EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) till Grekland med anledning av situationen i flyktinglägret Moria.
– Grekland har accepterat erbjudandet i sin helhet och arbete med upphandling av flygfrakt och packning av materiel pågår, säger Björn Johansson, chef för enheten för centrallager på MSB.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan