Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (207)


Nyhet

EU:s sjukvårdslager i Sverige står redo att leverera stöd

Publicerad: 24 juni 2021

Det sjukvårdslager som Sverige, genom MSB, fått uppdrag att ansvara för har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen.
– Många har jobbat hårt sedan september förra året när uppdraget kom och nu är vi glada att kunna säga att lagret är redo att användas, säger Robert Wallén, chef operativa avdelningen, MSB.

Nyhet

Uppdaterat stöd för tillsyn av bergsprängare

Publicerad: 23 juni 2021

Det stödmaterial som kan användas i samband med tillsyn av bergsprängare har uppdaterats. Uppdateringarna har gjorts efter synpunkter från kommuner och branschen.

Nyhet

Ideella organisationer utbildar allmänheten i första hjälpen och vattensäkerhet på uppdrag av MSB

Publicerad: 23 juni 2021

Inom MSB:s arbete för att stödja samhällets beredskap för olyckor och kriser finns det utbildningsuppdrag som utförs av ideella organisationer. Några av uppdragen handlar om första hjälpen, vattensäkerhet och att förebygga drunkning.

Nyhet

MSB ska bidra till ökad kontroll över explosiva varor

Publicerad: 23 juni 2021

Riksdagen beslutade den 9 juni om förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förändringen innebär en skärpt kontroll av personer som arbetar i eller har inflytande över verksamheter som hanterar explosiva varor. MSB och kommunerna får i uppdrag att lämplighetspröva dessa personer.

Nyhet

Detta behöver vi kraftsamla kring för att stärka civil beredskap

Publicerad: 22 juni 2021

Samhällets aktörer och enskilda individer har ägnat kraft åt att hantera den pågående pandemin och konsekvenserna av denna och detta kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Samtidigt behöver vi förbereda samhället för kommande stora olyckor, kriser, och ytterst ett eventuellt krig.

Nyhet

Uppbyggnaden av Nationellt cybersäkerhetscenter fortsätter

Publicerad: 18 juni 2021

Inom kort väntas de första tjänsterna tillsättas. Det nationella cybersäkerhetscentret är en del av att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Uppbyggnaden pågår successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023. Onsdagen den 16 juni genomförde statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist ett digitalt besök och fick en beskrivning av det pågående arbetet.

Nyhet

Sverige stärker den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret

Publicerad: 18 juni 2021

Överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp samlade bevakningsansvariga myndigheters chefer och landshövdingar till ett digitalt chefsmöte i totalförsvaret för att presentera ett förslag till en handlingsplan och diskutera det stora utvecklingsarbete som nu pågår för att stärka Sveriges totalförsvar.

Nyhet

Uppdatera Rakel kundstöd med behöriga kontaktpersoner

Publicerad: 16 juni 2021

Passa på att göra er regelbundna översyn av behöriga roller för Rakel hos Rakel kundstöd före sommarledigheten.

Nyhet

Inget svenskt coronastöd till Indien

Publicerad: 11 juni 2021

Indien har nu tackat nej till Sveriges erbjudande, då leveransen försenades till följd av komponentbrist.

Nyhet

Särskild satsning stärker frivilliga försvarsorganisationer inom nätbaserat lärande

Publicerad: 11 juni 2021

Nyligen genomförde Försvarshögskolan på uppdrag av MSB en ny kurs inom nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer. Kursen har tagits fram tillsammans med representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna för att kunna skräddarsy upplägget och innehållet utifrån organisationernas behov. Initiativet var en följd av pandemins omställningskrav, men är också en bredare satsning för att möta framtidens behov och nå ut till flera med frivillig försvarsutbildning.

Senast granskad: 17 mars 2021

Till toppen av sidan