Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (171)


Nyhet

Nytt stöd till myndigheter för att tillsammans med företag planera försörjning av varor och tjänster

Publicerad: 20 januari 2022

Myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap, samt inför och vid höjd beredskap, får nu en vägledning till stöd i arbetet med att tillsammans med företag planera för försörjning av varor och tjänster.

Nyhet

Coronapandemin – ett jättekliv för kriskommunikationen

Publicerad: 18 januari 2022

När en kris slår till i vårt allt mer digitaliserade samhälle får kriskommunikatörerna, som sköter många av de digitala kanalerna, en central roll. Hur ska kommunikatörerna hantera det ansvaret? Forskaren Mats Eriksson har nu sammanställt råd och rekommendationer i MSB:s skrift Digitaliserade kriskommunikatörer.

Nyhet

Dagen för säkra kommunikationer hålls den 2 juni

Publicerad: 18 januari 2022

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. I år bjuder vi in till konferensen Dagen för säkra kommunikationer som hålls den 2 juni på Kistamässan.

Nyhet

Nytt stöd till aktörer för effektivare samverkan med frivilliga

Publicerad: 14 januari 2022

Nu kan du som behöver samverka med frivilliga få stöd i en vägledning som beskriver processen för att till exempel analysera behov, skriva avtal, rekrytera och utbilda. Vägledningen publiceras i en öppen remissversion som du kan lämna synpunkter på.

Nyhet

MSB på Folk och försvars Rikskonferens

Publicerad: 7 januari 2022

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka medverkar på Folk och försvars Rikskonferens, som genomförs digitalt den 10-11 januari. Det blir hennes första offentliga framförande sedan hon tillträdde som generaldirektör. Även MSB:s expert på rymdfrågor, Kristoffer Hultgren, medverkar i blocket om Ny teknik.

Nyhet

Pandemins effekter på trygghet och säkerhet i kommunerna

Publicerad: 29 december 2021

I dag presenterar SKR tillsammans med MSB rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2021. Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor.

Nyhet

Förlägg utvecklingsaktiviteter till MSB:s verklighetslabb

Publicerad: 21 december 2021

I ett samarbete har Södertörns brandförsvarsförbund och MSB:s utbildningsverksamhet genomfört praktiska försök i den miljö Revinge kan erbjuda som testbädd för innovations- och utvecklingsaktiviteter.

Nyhet

Sex kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2021 – nästa år ökar summan rejält

Publicerad: 21 december 2021

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Totalt sex kommuner tilldelades bidrag under 2021. Under 2022 ökar statsbidraget från cirka 25 miljoner kronor till drygt 521 miljoner kronor.

Nyhet

Säkerhetshoten ställer krav på totalförsvarsutvecklingen

Publicerad: 20 december 2021

Handlingskraft, handlingsplanen för fortsatt arbete med utveckling av totalförsvaret, stod i fokus för årets sista chefsmöte för totalförsvarets myndighetschefer. Dessutom lyftes riskerna med att främmande makt har stort intresse av hur svensk totalförsvarsplanering utvecklas.

Nyhet

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar förlängs ytterligare ett år

Publicerad: 17 december 2021

Kommuner får genom överenskommelser ersättning av staten för att genomföra uppgifter kopplat till civilt försvar i lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Senast granskad: 17 mars 2021

Till toppen av sidan