Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (342)


Nyhet

Krisberedskapsveckan flyttar - blir höstkampanj från 2021

Publicerad: 18 september 2020

Sista veckan i september 2021 är det dags för MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igen. Kampanjen som tidigare infallit under våren, flyttas istället till hösten.

Nyhet

Nordiska krismyndigheterna i möte

Publicerad: 18 september 2020

De fem nordiska länderna har ett etablerat nära samarbete inom krisberedskap och räddningstjänst. Under det första halvåret 2020 har den samverkan präglats av covid-19, vilket också var huvudtemat vid det senaste mötet mellan generaldirektörer för krismyndigheter i Norden. - Även om länderna har valt olika vägar för att hantera covid-19 fortsätter vårt nära nordiska samarbete, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Nyhet

Nu genomförs årets kundundersökning om Rakel

Publicerad: 16 september 2020

MSB vill att du som användare av Rakel ska få den bästa kundupplevelsen av Rakel och Rakel kundstöd och därför genomför vi en årlig kundundersökning.

Nyhet

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet

Publicerad: 15 september 2020

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.

Nyhet

Kartläggning av behov

Publicerad: 14 september 2020

Under februari 2020 genomförde MSB en enkätundersökning för att kartlägga behov av uppdateringar och hämta in aktörernas synpunkter på "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar".

Nyhet

MSB skickar materiellt stöd till Grekland

Publicerad: 13 september 2020

Sverige har via MSB under lördagen erbjudit stöd genom EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) till Grekland med anledning av situationen i flyktinglägret Moria.
– Grekland har accepterat erbjudandet i sin helhet och arbete med upphandling av flygfrakt och packning av materiel pågår, säger Björn Johansson, chef för enheten för centrallager på MSB.

Nyhet

Så jobbar MSB för att lyssna på de äldsta

Publicerad: 11 september 2020

Med anledning av kritik om åldersdiskriminering i den coronabarometer som MSB har redovisat varje vecka sedan april, redovisas här det arbete som görs för att identifiera informationsbehov i den äldsta åldersgruppen.

Nyhet

Sverige fortsätter öva totalförsvar

Publicerad: 10 september 2020

Planeringen fortsätter för totalförsvarsövningen där drygt 400 aktörer övar för att tillsammans försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. På grund av pandemin har delar av övningen flyttats fram och planeras genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

Nyhet

Varning kring kärnkraftverk

Publicerad: 7 september 2020

Kring vart och ett av Sveriges tre kärnkraftverk finns en så kallas inre beredskapszon. Människor som bor där ska kunna varnas både utomhus och inomhus. Måndag 7 september klockan 19:00 testas RDS-systemet för att kontrollera att varningssystemet kring våra kärnkraftverk fungerar.

Nyhet

VMA-test idag

Publicerad: 7 september 2020

Idag testar vi VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, populärt kallad för Hesa Fredrik. När du hör Hesa Fredrik betyder det att varningssystemet testas, samtidigt som Sveriges Radio läser upp information om testet.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan