Till innehåll på sidan

PU – pyroteknisk utrustning för fordon

Alla komponenter i fordon som innehåller explosivämnen räknas som pyroteknisk utrustning (PU). En modern bil kan ha ett tjugotal olika PU-enheter, framför allt krockkuddar och bältesförsträckare.

En PU innehåller en gasgenerator som vid en kollision under några millisekunder genererar en tillräckligt stor gasmängd för att blåsa upp en kudde eller sträcka åt ett säkerhetsbälte för att skydda passageraren. Gasgeneratorn kan vara enbart pyroteknisk eller en så kallad hybridgasgenerator som innehåller en pyroteknisk sats i kombination med en behållare med inert gas under högt tryck. Funktionen är densamma oavsett typ.

Exempel på komponenter som räknas som PU

  • krockkuddar
  • bältesförsträckare
  • krockgardiner
  • sidokrockkuddar
  • pyrotekniska skydd för oskyddade trafikanter
  • uppfällbara störtbågar

PU är explosiva varor av typen pyrotekniska artiklar. PU hanteras i flera led än de flesta andra explosiva varor, då de förekommer både hos fordonstillverkare, återförsäljare, verkstäder och skrotar.

Godkännande

PU måste, precis som andra explosiva varor vara prövade enligt bestämmelser i EU-direktiv och CE-märkta för att få släppas ut på marknaden.

Tidigare utfärdade godkännanden från MSB eller Räddningsverket är för PU giltiga tills de löper ut. Om dessa PU ska finnas kvar på marknaden efter detta måste de prövas enligt EU-kraven och CE-märkas. MSB kan inte längre förnya sådana godkännanden.

Tillstånd för hantering av PU

PU är ett passivt skydd som ingen av passagerarna i fordonet kan styra användningen av.

Endast fordonets sensorer kan utlösa PU vid en kollision. Därför behövs inget tillstånd för användning av PU i fordon.

För att tillverka eller destruera PU krävs tillstånd från MSB. Den som vill överlåta (sälja) eller förvara mer än 10 PU måste söka tillstånd för detta hos den kommun där verksamheten ska äga rum. Enbart förvaring av upp till 10 PU är tillståndsbefriat, men kraven på förråd är desamma som vid tillståndspliktig förvaring. All överlåtelse är tillståndspliktig, även i de fall där köparen inte behöver tillstånd.

Tillstånd behövs inte för demontering och montering av kompletta PU i fordon hos biltillverkare, bilskrot eller skadeverkstad så länge ingen modifiering av PU görs.

Destruktion och förvaring av PU

Hantering av pyroteknisk utrustning för fordon (PU) förekommer på de flesta bilskrotar och verkstäder. Denna hantering medför riskmoment för utövare som inte alltid är vana vid hantering av explosiva varor. Kraven på kunskap och säkerhetstänkande ökar därför vid sådana anläggningar.

PU har funnits monterade i bilar på den svenska marknaden sedan 1987. Detta innebär att de flesta bilar som lämnas till skrotning innehåller outlösta PU. Nyare bilar kan innehålla ett 20-tal olika PU vilket innebär en ökad hantering även vid service och reparationer. Verkstädernas behov av att förvara PU som reservdelar ökar därmed också.

Destruktion av PU i samband med skrotning

Outlösta PU i bilar som skrotas måste destrueras innan fragmentering av karossen. Till skillnad från de flesta andra explosiva varor destrueras PU genom att man utlöser dem. Destruktion kan utföras på två sätt: Antingen avfyras PU sittande kvar i fordonet eller också demonteras PU ur bilen och avfyras i det fria. Handboken "Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) – Destruktion, förvaring och hur du söker tillstånd för sådan verksamhet" innehåller instruktioner för säker destruktion i- och utanför fordon samt förvaring av demonterade PU.

Tillstånd för destruktion av PU

För att destruera PU krävs tillstånd från MSB. Handboken om PU innehåller även instruktioner och blankett för tillståndsansökan. 

Förvaring av PU

Regler för förvaring av explosiva varor finns i 9 kap. i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1.

Förvaring av mer än 10 PU är tillståndspliktig. Tillstånd till förvaring söks hos kommunen där förvaringen ska äga rum alternativt hos MSB vid förvaring i anslutning till destruktion.

Handboken om PU innehåller råd och instruktioner för lämplig förvaring.

Senast granskad: 24 mars 2022

Till toppen av sidan