Till innehåll på sidan

Tekniska övningsstöd

Hur bemöter myndigheter och andra organisationer allmänhetens frågor, opinionsbildning och ryktesspridning via traditionella och sociala medier? Ett sätt att ta reda på det är att använda Övningswebben i sin övning. Och hur kan man organisera sina inspel i en simuleringsövning med motspel? Exonaut kan vara en lösning.

Detaljer

Ämneskategori

  • Övning

Beställning

Skicka ett mejl till ovning@msb.se och ange "Ansökan om verktygsstöd" i ämnesraden. Mejlet ska innehålla information om:

  1. Övningens namn
  2. Datum och tid för genomförande
  3. Övningsansvarigs kontaktuppgifter

Därefter kontaktas du av ansvarig handläggare från MSB:s övningsenhet för vidare dialog.

Om verktyget

Kontakt

Övning

Kort om Övningswebben

På Övningswebben kan övande aktörer simulera hantering av information och kommunikation till allmänhet via Facebook, Twitter och sina egna webbplatser. Omvärldsbevakning kan även ske via webbaserade tidningar, bloggar och video. Övningswebben använder CMS-verktyget Episerver 11,8 och är främst framtaget för simuleringsövningar med motspel. Den är responsiv, vilket innebär att den även är anpassad för att kunna användas på smartphones och surfplattor.

Kort om Exonaut

Exonaut är ett digitalt spelstöd för att underlätta genomförande av en simuleringsövning med motspel. Det ger en god överblick över scenariot och dess inspel och gör det enklare att agera tillsammans med de övande, eftersom alla har tillgång till samma information.

Senast granskad: 2 maj 2023

Till toppen av sidan