Till innehåll på sidan

Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylär detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD

Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylär detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD

Detaljer

Publikationsnummer
MSB681
ISBN-nummer
978-91-7383-435-3
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och Totalförsvaret forskningsinstitut (FOI). Ett av forumets huvudmål är harmonisering av metoder och utrustning mellan de deltagande myndigheterna för att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell B-händelse. Vid en avsiktlig eller naturlig spridning av riskklass 3 bakterier är en fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska motåtgärder och dekontaminationsförfaranden, beroende av snabba preliminära laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene standard, erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover med riskklass 3 bakteriefrågeställning.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan