Till innehåll på sidan

Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 : studie av samhällets kostnader

Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 : studie av samhällets kostnader

Detaljer

Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 : studie av samhällets kostnader
Publikationsnummer
MSB794
ISBN-nummer
978-91-7383-523-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för parasitutbrottet i Östersund 2010/2011. Det är en del i en serie av rapporter där samhällets kostnader för olyckor, kriser och säkerhetsarbete inom olika områden beräknas. När det gäller kriser och allvarliga händelser har två fallstudier tidigare genomförts: · Analys av samhällsekonomisk kostnad – skredet vid E6 i Småröd (2009) · Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall (2010) Syftet med en beräkning av detta slag är beskrivande och ska särskiljas från normativ analys. Den senare syftar till att jämföra alternativa strategier eller välja kostnadseffektiva åtgärder, till exempel kostnadseffekt- eller kostnadsnyttoanalyser, som ska utgöra ett stöd i beslutsfattandet innan en åtgärd genomförs. Studien av parasitutbrottets kostnader har genomförts av Ramböll Management Consulting på uppdrag av MSB och detta är den slutrapport som tagits fram av Ramböll. Beräkningarna har utförts av Åsa Karlsson och Emeli Mårtensson vid Ramböll.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan