Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2021

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2021

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2021
Publikationsnummer
MSB1635
ISBN-nummer
978-91-7927-078-0
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
68 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2021 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och några har tillkommit. Utvalda resultat av genomförda åtgärder beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 mars 2021

Till toppen av sidan