Till innehåll på sidan

Roller och behörigheter i WIS

Här kan du läsa om roller och behörigheter i WIS.

Aktörer och användare

Aktörer i WIS är de organisationer som har behörighet i WIS. Användare är de inom en organisation som har en inloggning i WIS.

Roller och behörigheter

Alla användare i WIS har en standardroll. Den reglerar vilka behörigheter du får när din aktör deltar i en ny yta.

Rollerna som finns i WIS är:

  • Läsare – har enbart läsrätt.
  • Talesperson – kan skriva och publicera egna inlägg.
  • Redaktör – kan skriva egna noteringar samt publicera egna och andras noteringar. Redaktören sköter också administration för WIS-ytan (exempelvis hanterar läsrätter och behörigheter samt startar upp och avslutar aktörens deltagande).
  • Aktörsadministratör – är parallell med redaktörsrollen och är den som hanterar aktörens användarkonton. Denna kan skapa, ta bort och uppdatera användare, skapa organisationsdelar och hantera lösenord. Alla aktörer bör ha mer än en aktörsadministratör.

Vår aktörs roller i en yta

Rolltilldelning bestämmer vilka användare inom vår aktör som har behörighet att läsa, skriva och publicera information. Alla användare har en standardroll som motsvarar de uppgifter man oftast har. När ny yta skapas kan man välja annan roll för en eller flera användare. Önskas standardrolltilldelning behövs ingen åtgärd.

Rollerna kan justeras när som helst under en ytas livstid. Det gör du i ytans inställningar.

Senast granskad: 1 september 2022

Till toppen av sidan