Till innehåll på sidan

Direkt trådlöst nätverksanslutna system, faktablad

Direkt trådlöst nätverksanslutna system, faktablad

Detaljer

Direkt trådlöst nätverksanslutna system, faktablad
Publikationsnummer
MSB1521
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Mellan år 2018 och 2020 förväntas en nära fördubbling av antalet enheter i industriella informations- och styrsystem. Utmärkande för dessa enheter är ett fokus på tillförlitlighet snarare än IT-säkerhet, samt deras begränsade resurser gällande bland annat beräkningskapacitet, minne och batteritid. Rapporten beskriver säkerhetsaspekter som bör beaktas och presenterar rekommendationer för att kunna upprätthålla IT-säkerheten i dessa typer av enheter. Faktabladet är en sammanfattning av rapporten.

Senast granskad: 17 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan