Till innehåll på sidan

Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014 : en utvärdering av MSB:s ersättningshantering

Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014 : en utvärdering av MSB:s ersättningshantering

Detaljer

Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014 : en utvärdering av MSB:s ersättningshantering
Publikationsnummer
MSB892–juni2015
ISBN-nummer
978-91-7383-587-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
53 s.
Pris
0 kronor
En omfattande skogsbrand startade torsdagen den 31 juli 2014 i Surahammars kommun i Västmanlands län i samband med markberedning. Totalt brann drygt 13.ooo hektar och branden blev en av de allra största i Sverige i modern tid. Stora kostnader uppstod. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har drabbade kommuner rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna vid en räddningsinsats som överstiger en självrisk. Frågor om ersättning prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Totalt kom MSB att ersätta kommunerna med 120 miljoner kronor i samband med skogsbranden. I den föreliggande utvärderingen har en bedömning gjorts om MSB hanterat ersättningsfrågorna på ett erforderligt sätt. En analys har också gjorts av myndighetens förmåga att hantera ersättningsärendena, samt av MSB:s förberedande åtgärder för att säkerställa rätt förmåga. Utvärderingen svarar avslutningsvis på frågan om både MSB:s egen tolkning av sitt uppdrag, och de externa aktörernas förväntningar, stämmer överens med MSB:s uppdrag. Utvärderingen drar slutsatsen att MSB lyckades mycket väl med ersättningshanteringen i samband med skogsbranden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan