Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från msb.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Beskrivning

WCAG

Nivå

I utfällbara block på sajten används attributet aria-expanded på fel sätt.

4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

A

Koden validerar inte vid så kallade lightboxar som används vid bilder.

4.1.1 Se till att koden validerar

A

Texten i webbplatsens huvudmeny förstoras in te när gränssnittet förstoras i webbläsaren.

1.4.4 Förändring av textstorlek

1.4.8 Visuell Presentation

AA

Det saknas en tydlig markering av fokus på sökfältet, sökknappen och inputfält i formulär.

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

AA

Kontrasten mellan fokusmarkering och bakgrund är inte tillräcklig på flera knappar. Det är också för dålig kontrast på vissa formulärsfält, progressbaren i formulär och sökfält.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik