Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från msb.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl till Myndigheten för digital förvaltning, Digg, på deras webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 

Kända tillgänglighetsproblem
Beskrivning WCAG Nivå
Sidor som innehåller film eller bild har en sidregion som saknar maskinläsbar etikett. 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A
"Kopiera länk" läses upp felaktigt eller inte alls med uppläsande hjälpmedel. 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A
På sidor som presenterar ett sökresultat används aria-attributet aria-labelledby med koppling till andra element som inte existerar på sidan. 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A
Koden validerar inte vid så kallade lightboxar som används vid bilder. 4.1.1 Se till att koden validerar A
På vissa sidor finns dubbla ID:n. 4.1.1 Se till att koden validerar A
Kontrasten mellan fokusmarkering och bakgrund är inte tillräcklig på inputfält. 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik AA
Andra språk än svenska är inte alltid angivet i koden.  3.1.2 Ange språkförändringar i koden AA
Rubriker i flera olika typer av block har felaktig rubriksättning vilket skapar en felaktig hierarki. En del rubriker är för generella.

2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

AA

 

A

Bilder saknar alt-text eller har samma alt-text som figcaption.  1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text A
En del formulär saknar visuell information om vilka fält som är obligatoriska. Vissa ledtexter i formulär saknas eller behöver förbättras. 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter A
Funktionen autocomplete bör läggas till i formulärfält där användaren fyller i uppgifter om sig själv. 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden AA

Otydliga felmeddelanden i formulär.

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas

A

 

A

 

AA

Det saknas textbeskrivning av innehåll i en del filmer. En del pdf:er saknar beskrivande länktext.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

A

 

A

En del filmer saknar textning.

1.2.2 Texta inspelad rörlig media

A

I en del diagram och kartor används färger som enda informationsbärare.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2024-04-30.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av msb.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.

Senaste bedömningen gjordes 31 oktober 2023 och är godkänd av chefen för enheten för kommunikationsutveckling.

Webbplatsen publicerades 18 juni 2019. Redogörelsen uppdaterades senast 8 november 2023. 

Senast granskad: 8 november 2023

Till toppen av sidan