Till innehåll på sidan

Nationellt prioriteringsskikt i Digital Miljöatlas : att använda i samband med oljeolycka

Nationellt prioriteringsskikt i Digital Miljöatlas : att använda i samband med oljeolycka

Detaljer

Nationellt prioriteringsskikt i Digital Miljöatlas : att använda i samband med oljeolycka
Publikationsnummer
MSB1306
ISBN-nummer
978-91-7383-890-0
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram nationella prioriteringsskikt för Sveriges kust längs havet, inklusive öarna, och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren, som kan användas som ett första underlag till beslut i akutskedet vid en oljeolycka. Arbetet har utgått från de diskussioner som förts med länsstyrelserna kring de prioriteringar som de hittills har gjort för sina respektive län. Resultatet är fyra nationella kartskikt som ska finnas tillgängliga i Digital Miljöatlas, https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea (två för sommarhalvåret och två för vinterhalvåret), som antingen omfattar havskust eller stränderna i Vänern, Vättern och Mälaren, det vill säga de tre stora sjöarna med statligt vatten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan