Till innehåll på sidan

واقعیت هایی درباره عضویت در ناتو

ناتو یک ائتلاف دفاعی است که وظیفه اصلی آن تلاش برای حفظ صلح در اعضای خود – از طریق هر دو ابزار سیاسی و نظامی است. ناتو از شما به عنوان یک شخص هیچ خواسته ای ندارد، اما عضویت، به معنای خواسته هایی از سوئد است که اکنون تحت پوشش ضمانت های دفاعی و تعهداتی است که ناتو بر آن استوار است.

ناتو بر پایه، پیمان آتلانتیک شمالی است، توافقی بین کشورهای عضو که از 14 ماده تشکیل شده است. چند ماده آن از جمله – مواد 1، 3 و 5 از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ماده 1 بیان می کند که ناتو در درجه اول به دنبال راه حل مسالمت آمیز برای درگیری ها است. این ائتلاف برای حفظ صلح در اروپا و آمریکای شمالی بر اساس ارزشهای مشترک اعضا مانند آزادی فردی، دموکراسی، حقوق بشر و نظم و قانون فعالیت می کند.

ماده 3 شرح می دهد که همه اعضای ناتو باید قادر به دفاع از خود دفاع باشند و به دفاع دسته جمعی نیز کمک کنند. به عنوان مثال، این به معنای توانایی مقابله در برابر حملات نظامی است، اما در عین حال سطح بالایی از انعطاف پذیری در بخش غیرنظامی جامعه نیز وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که مهمترین عملکردهای اجتماعی حتی در بحران ها و درگیری ها نیز کار می کنند.

ماده 5 معروف ترین ماده آن است. این ماده در مورد حمله نظامی به یکی از کشورهای عضو است که به عنوان حمله به همه اعضا تلقی می گردد. برای اینکه ماده 5 فعال شود، رای مثبت تمام کشورهای عضو لازم است. هر کشور عضو در صورت حمله به یک عضو دیگر و فعال شدن ماده 5، خودش تصمیم می گیرد که به چه نحوی می تواند کمک کند.

تصمیم گیرنده در ناتو چه کسی است؟

ناتو یک سازمان بین دولتی است که اعضای آن با هم تصمیم می گیرند و همه کشورها باید به توافق برسند، که به اصطلاح اجماع نامیده می شود.

شورای آتلانتیک شمالی بالاترین نهاد تصمیم گیری ناتو است. سفرای کشورهای عضو ناتو در این شورا نشسته اند و هر کدام از اعضا یک رای دارند. ریاست این شورا بر عهده دبیر کل ناتو است.

سوئد در ناتو

جنگ روسیه در اوکراین به معنای وضعیت امنیتی جدی در اروپا است. زمانی که سوئد عضو ناتو است، ما تحت ضمانت های دفاعی و تعهداتی هستیم که ناتو بر آنها استوار است و در هنگام تصمیم گیری صدایی داریم. همکاری ما با سایر کشورهای عضو در حال گسترش است. همه اعضا از منابع نظامی و غیرنظامی به ناتو کمک می کنند.

همکاری غیر نظامی با ناتو

جوامع مقاوم بخش اساسی کار دفاعی ناتو هستند. کار سوئد در ایجاد دفاع کامل از خود در حال حاضر مطابق با دستورالعمل های ناتو است. سوئد به عنوان یکی از اعضای ناتو، باید به کار خود در زمینه دفاع غیرنظامی، اما با تمرکز بیشتر بر ادغام بهتر در ناتو، در همین راستا ادامه دهد.

همکاری نظامی با ناتو

ناتو برنامه ریزی دفاعی مشترکی دارد که در آن اعضا تمرین می کنند تا در صورت وقوع جنگ به خوبی آماده باشند. برای دفاع سوئد، سطح تاکتیکی، شاخه های مختلف دفاعی، قبلاً در فرآیندهای ناتو ادغام شده اند. این تغییرات در سطح استراتژیک رخ میدهد که به نحوه تصمیم گیری ناتو مرتبط است.

با هم قوی تر

ناتو سوئد را هم از نظر غیر نظامی و هم از نظر نظامی قوی تر می کند. ما تضمین های امنیتی دریافت می کنیم، به این معنی که در صورت وقوع جنگ می توانیم از 31 کشور دیگر کمک نظامی دریافت کنیم. به عنوان یک عضو، سوئد قادر خواهد بود در تمرینات بزرگتر و پیچیده تر از قبل شرکت کند، به دانش جدید دسترسی پیدا کند و از ناتو برای توسعه آمادگی مدنی خود کمک بگیرد.

ناتو برای من چه معنایی دارد؟

ناتو هیچ درخواستی از شما به عنوان یک شخص، فراتر از تعهدات دفاعی کاملی که از قبل در سوئد اعمال می شود، ندارد.

برای خیلی ها اینکه ما عضو ناتو شده ایم مورد توجه قرار نخواهد گرفت. آنچه می توانید متوجه شوید در درجه اول تمرینات در سوئد همراه با سایر کشورهای عضو است.

اگر در فعالیت اجتماعی با اهمیتی کار می کنید، هم شما و هم محل کارتان می تواند تحت تأثیر افزایش سرعت سوئد در ایجاد دفاع مدنی قرار بگیرید. برای کسانی که در نیروهای مسلح کار می کنند، عضویت در ناتو ممکن است به معنای خدمت در خارج از سوئد باشد.

آیا تعهدات دفاعی کل سوئد تحت تأثیر عضویت در ناتو قرار می گیرد؟

خیر. اساس خدمت سربازی، وظیفه مدنی و وظیفه عمومی سوئدی ما با عضویت در ناتو تغییر نخواهد کرد. اگر قرار است تغییراتی اعمال شود، برای آن تصمیمات سیاسی لازم است. سوئد تصمیم می گیرد که چه کسانی و چه تعداد افراد و به چه نحوی آموزش ابتدایی را با سربازی اجباری انجام دهند و همچنین به چه نحوی و در چه مکانی آموزش را انجام دهند.

کسانی که برای خدمت اجباری یا وظیفه غیرنظامی فراخوانده نشده اند، هنوز بخش مهمی از دفاع کامل سوئد هستند - همه افراد بین 16 تا 70 سال میتوانند در مواقع بحران و جنگ برای کمک به جامعه از طرق مختلف، به عنوان مثال  جهت توزیع غذا و آب فراخوانده شوند. این وظیفه عمومی نامیده می شود و از زمانی  که شما 16 ساله می شوید اعمال می شود. همه اینها طبق قوانین سوئد انجام می گیرد و این روند تحت تأثیر عضویت در ناتو قرار نمی گیرد.

Senast granskad: 12 mars 2024

Till toppen av sidan