Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS beskriver utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov hur samverkan kan ske med hjälp av bland annat WIS.

Riktlinjerna vänder sig till alla som använder eller ska använda WIS, och som vill få en djupare förståelse för samverkan och informationsdelning i WIS. 

Publikation

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna inom samhällets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning. WIS är ut...

Omslagsbild för  Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

Publikation

Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

WIS är Sveriges nationella webbaserade informationssystem för information och samverkan vid samhällsstörningar. Det ska användas i det dagliga arbetet för att vara det som fungerar bäst vid samhällsst...

Omslagsbild för  Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

Senast granskad: 4 maj 2022

Till toppen av sidan