Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

9 juli 2020
Klockan 14.00

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.
8 juli 2020
Klockan 11.08

Nya ADR-S och RID-S på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2021, och vi vill ha dina synpunkter senast den 8 september 2020.
6 juli 2020
Klockan 15.41

Så stärker vi samverkan mellan myndigheter för att utveckla hanteringen av covid-19

För att stärka myndigheters arbete med covid-19 har ett stort antal myndigheter identifierat hur det gemensamma arbetet kopplat till pandemin kan utvecklas. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att minimera effekterna av nya utbrott av pandemin covid-19.
1 juli 2020
Klockan 15.43

Förlängning av vissa intyg för säkerhetsrådgivare för sjö och luft

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB beslutat att förlänga giltighetstiden för vissa intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft.
30 juni 2020
Klockan 13.51

Ändring av föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB undertecknat så kallade multilaterala avtal med andra fördragsstater till ADR och RID för att möjliggöra att vissa behörigheter i samband med transport av farligt gods på väg och järnväg fortsatt ska gälla under en begränsad tid även om de löper ut (se M324 respektive RID 1/2020). Bland annat förlängs giltigheten på intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Kalender

Sista anmälan: 20 aug 2020
Lokal: Karlstad
Sista anmälan: 19 jul 2020
Lokal: Karlstad
Sista anmälan: 19 jul 2020
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 18 aug 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Linköping

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Brand i skog och mark 2020

Just nu råder extremt hög risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här finns information om vilka förstärkningsresurser vi kan stötta med, vägledning om eldningsförbud för kommuner och länsstyrelser samt råd om vad du som privatperson ska tänka på om du ska elda och grilla i skog och mark.

Höga flöden

MSB följer just nu utvecklingen när det gäller höga flöden på flera håll i Sverige. MSB stöttar kommuner och regioner för att skydda samhällsviktig verksamhet.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan