Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

21 september 2022
Klockan 13.54

Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Sverige har ansökt om ett Nato-medlemskap, och vi har erhållit status som inbjuden. Detta betyder att det pågår en rad förberedelser för ett svensk medlemskap under hösten 2022.

15 september 2022
Klockan 9.00

Utredning efter explosionen i fyrverkerilager i Ljungby

En brand och kraftig explosion inträffade i ett fyrverkerilager i maj 2021 i Ljungby. MSB valde att genomföra en olycksutredning för att bland annat klarlägga olyckans orsaker och förlopp.

13 september 2022
Klockan 12.28

Påminnelse om att möjligheten att använda vissa RID/ADR-tankar med övergångsbestämmelse 1.6.3.48 och 1.6.4.50 löper ut den 31 december 2026

Särbestämmelse TU42 infördes 2019 i 4.3.5 som gäller för ADR/RID-tankar. Det anges att användningen av tankar med aluminiumlegering regleras för vissa ämnen som är frätande.

13 september 2022
Klockan 12.21

När ska 1.3-utbildningen inkludera utbildning i transportskydd?

Nedan ges ett kort svar på när den utbildning som krävs enligt kapitel 1.3 även ska innehålla utbildning i transportskydd (kapitel 1.10). Under strecksatserna framgår det i vilken omfattning utbildning i transportskydd krävs.

30 augusti 2022
Klockan 15.05

Ny förordning ger ökade möjligheter för kommuner att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

25 augusti 2022 beslutade regeringen om en ny förordning om bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan användas för att vidta åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning, ras och skred, och numera även erosion.

Kalender

Sista anmälan: 02 sep 2022
Klockan: 09:00
Lokal: Stockholm
Sista anmälan: 28 sep 2022
Lokal: Distans
Sista anmälan: 01 okt 2022
Klockan: 10:00
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 02 okt 2022
Klockan: 13:30
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 19 aug 2022
Klockan: 09:00
Lokal: Digitalt

Händelser och insatser

Kriget i Ukraina

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi...
Till toppen av sidan