Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

12 juli 2021
Klockan 15.40

Vaccinationsfilm för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Under nästan ett halvår har vaccineringen mot covid-19 pågått och många har redan fått sin första dos. Trots det behöver vi fortfarande följa de allmänna råden. Nu finns det en film om vaccination och allmänna råd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

6 juli 2021
Klockan 15.09

Senaste rapport från FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Nu kan du ta del av den svenska rapporten från FN:s subkommitté för transport av farligt gods.

24 juni 2021
Klockan 8.41

EU:s sjukvårdslager i Sverige står redo att leverera stöd

Det sjukvårdslager som Sverige, genom MSB, fått uppdrag att ansvara för har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen.
– Många har jobbat hårt sedan september förra året när uppdraget kom och nu är vi glada att kunna säga att lagret är redo att användas, säger Robert Wallén, chef operativa avdelningen, MSB.

23 juni 2021
Klockan 18.09

Uppdaterat stöd för tillsyn av bergsprängare

Det stödmaterial som kan användas i samband med tillsyn av bergsprängare har uppdaterats. Uppdateringarna har gjorts efter synpunkter från kommuner och branschen.

23 juni 2021
Klockan 11.04

Ideella organisationer utbildar allmänheten i första hjälpen och vattensäkerhet på uppdrag av MSB

Inom MSB:s arbete för att stödja samhällets beredskap för olyckor och kriser finns det utbildningsuppdrag som utförs av ideella organisationer. Några av uppdragen handlar om första hjälpen, vattensäkerhet och att förebygga drunkning.

Kalender

Sista anmälan: 06 sep 2021
Lokal: Sen anmälan
Sista anmälan: 19 aug 2021
Klockan: 10:00
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 24 aug 2021
Klockan: 09:00
Lokal: Online
Sista anmälan: 31 jul 2021
Lokal: Distans

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan