Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

26 oktober 2021
Klockan 12.08

Vädervarningar från SMHI i WIS

Nu lanserar MSB ”SMHI vädervarningar”, ett helt nytt menyval i WIS. WIS (webbaserat informationssystem) blir därmed ett viktigt verktyg i SMHIs fördjupade samverkan med regionala aktörer nu när förnyade vädervarningar införs i Sverige.

21 oktober 2021
Klockan 12.59

MSB utreder branden på Övre Husargatan i Göteborg

MSB startar en utredning av räddningsinsatsen efter explosionen med efterföljande brand på Övre Husargatan i Göteborg den 28 september.
– Förhoppningen är att utredningen ska vara klar innan årsskiftet, säger Marianne Stålheim, enhetschef på MSB.

21 oktober 2021
Klockan 9.06

MSB tar nästa steg i storsatsning på ett modernt kommunikationssystem

MSB och Trafikverket har fått regeringsuppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av statens största infrastruktursatsning för mobil datakommunikation genom tiderna. Polis, ambulans, räddningstjänst, och annan samhällsviktig verksamhet, är i stort behov av moderna kommunikationsverktyg i ett statligt kontrollerat nätverk.

18 oktober 2021
Klockan 9.48

Kundforum för säkra kommunikationer

Den 17 november är det dags för MSB:s digitala kundforum för säkra kommunikationer. Forumet vänder sig till dig som använder Rakel och andra säkra kommunikationer från MSB.

15 oktober 2021
Klockan 15.05

Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Nu är MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Kalender

Sista anmälan: 29 okt 2021
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 07 nov 2021
Klockan: 10:00
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 08 nov 2021
Klockan: 08:30
Lokal: Online
Sista anmälan: 05 nov 2021
Klockan: 09:00
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 14 nov 2021
Klockan: 09:00
Lokal: Digitalt

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan