Till innehåll på sidan

Radioaktiva och nukleära ämnen - informationsfilm

Verktyget innehåller informationsfilmer om radioaktiva och nukleära ämnen (RN). Filmerna utgör tillsammans MSB:s informationsmaterial om radioaktiva och nukleära ämnen och Sveriges beredskap mot oönskade händelser med dessa.

Öppna verktyget - Radioaktiva och nukleära ämnen - informationsfilm

Detaljer

Ämneskategori

  • CBRNE

Typ av system

  • E-utbildning

Filmerna syftar till att ge en bred och grundläggande förståelse för och baskunskap om radioaktiva och nukleära ämnen. De riktar sig till de som jobbar med beredskap och för de som vill lära sig mer om beredskap kring RN-händelser.

Beställning

Kontakta Michael Wermelin för att beställa verktyget på USB. 

Michael Wermelin

Senast granskad: 28 juni 2019

Till toppen av sidan