Till innehåll på sidan

Olyckor & kriser 2009/2010 : sammanfattning

Olyckor & kriser 2009/2010 : sammanfattning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB223
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
9 s. : ill
Pris
0 kronor
Denna skrift är en sammanfattning av rapporten Olyckor och
kriser 2009/2010. Rapporten är den första i sitt slag och ger en samlad bild av
hot, risker och sårbarheter i samhället med ambitionen att belysa hela hotskalan.Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan