Till innehåll på sidan

Olyckor & kriser 2009/2010 : sammanfattning

Olyckor & kriser 2009/2010 : sammanfattning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB223
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
9 s. : ill
Pris
0 kronor
Denna skrift är en sammanfattning av rapporten Olyckor och
kriser 2009/2010. Rapporten är den första i sitt slag och ger en samlad bild av
hot, risker och sårbarheter i samhället med ambitionen att belysa hela hotskalan.Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan