Till innehåll på sidan

Rollen som aktörsadministratör i WIS

En aktörsadministratör i WIS administrerar aktörens användarprofiler och aktörsinformation.

Aktörsadministratör

Aktörsadministratör är en tilldelad behörighet i WIS som ger möjlighet att:

  • Lägga till, uppdatera och ta bort användarprofiler inom den egna aktören.
  • Redigera egen aktörsinformation i WIS.
  • Bestämma vilken aktörsinformation som ska visas för andra aktörer i WIS.
  • Vara kontaktperson för aktörens samlade WIS-användning.

Alla aktörer i WIS bör ha mer än en aktörsadministratör för att säkerställa att det alltid finns någon som kan administrera aktörens användarprofiler och aktörsinformation. En användarprofil som är aktörsadministratör har även rollen som redaktör parallellt.

Lär dig mer om roller och behörigheter i användarguiden "Roller och behörigheter i WIS"

I listan som visar aktörens alla användarprofiler i WIS Inställningar finns kolumnen Admin med en markering för vilka användarprofiler som har den särskilda behörigheten som aktörsadministratör.

Skärmklipp från WIS. Lista över roller. Egen kolumn för Admin. De personer som är aktörsadministratörer har ett stort A i sin kolumn. Under menyvalet WIS Inställningar finns listan av aktörens alla användarprofiler. Kolumnen Admin markerar vilken användarprofil som har den särskilda behörigheten som aktörsadministratör.

Användarprofil- och användarhantering

Aktörsadministratören skapar, uppdaterar och tar bort nya användarprofiler i WIS Inställningar/ Användare.

När aktörsadministratören skapar en ny användarprofil kopplas användarprofilen till olika typer av behörighet och roller.

Några av dessa val innebär att:

  • Bestämma vilken standardroll användarprofilen ska ha i WIS.
  • Bestämma tillgång till Rakel driftinformation eller inte.
  • Bestämma tillgång till att besvara påverkansbedömningar vid vädervarningar.
  • Bestämma om användarprofilen ska vara aktörsadministratör eller inte.

Aktörsadministratören kan ändra valen i efterhand om behovet uppstår.

Användarprofiler kan vara tidsbegränsade eller gälla tills vidare. Aktörsadministratören kan aktivera eller inaktivera en användarprofil. Däremot kan aktörsadministratören inte återställa eller hjälpa användarna med lösenordsadministration. Användaren hanterar sitt inloggningskonto på egen hand utan inblandning av aktörsadministratören. För att vägleda och hjälpa sina användare behöver aktörsadministratören ha kunskap om hur inloggning, inloggningskonto och användarprofiler fungerar i WIS.

Lär dig mer om inloggning i användarguiden "Inloggning i WIS"

Organisationsdelar

Organisationsdelar hjälper till att sortera och hålla ordning på aktörens användarprofiler. I WIS finns också funktionalitet för att rikta eller dela information i WIS-ytor baserat på vilken roll och/eller organisationsdel som användarprofilen tillhör.

Ett vanligt användningsområde är att dela in användarprofiler utifrån var de har sin placering i aktörens kris- eller krigsorganisation. Ett annat sätt att använda organisationsdelar i WIS kan vara att dela in användarprofilerna i olika organisationsdelar utifrån vilken avdelning eller enhet WIS-användaren tillhör i vardagen.

Aktörsadministratören anger vilken organisationsdel en användarprofil tillhör när en ny användarprofil skapas. Aktörsadministratören kan i efterhand ändra organisationsdelen genom att uppdatera användarprofilen.

Organisationsdelar administreras från WIS Inställningar/ Användare.

Aktörsinformation

I WIS finns aktörsinformation som administreras av aktörsadministratören och som vanligen registreras när en ny aktör ansluter till WIS. Exempel på aktörsinformation är adressuppgifter, webbadress och telefonnummer till aktörens telefonväxel eller motsvarande.

I WIS Inställningar/ Aktörsinformation kan aktörsadministratören styra vilka personuppgifter och vilken information om de egna användarna som ska delas med andra WIS-aktörer. Aktörsadministratören kan välja om de egna användarnas namn, inloggningsstatus och kontaktuppgifter ska vara synliga för andra aktörer.

Skärmklipp från WIS. Kontaktinformation till enskild aktör, bland annat aktörsnamn och adress. I ett fält går det att göra inställningar över vilken användarinformation som ska vara synlig för andra aktörer. Valen finns under två huvudrubriker: Användarinformation och kontaktinformation. Ska andra WIS-aktörer ha möjlighet att se namn och kontaktuppgifter till användare inom din aktör? Aktörsadministratören kan välja att visa eller inte visa personuppgifter för andra aktörer genom att redigera WIS Inställningar/ Aktörsinformation.

Aktörsstatistik

Aktörsadministratören har möjlighet att se statistik över sin aktörs användning av WIS. Statistikfunktionen hanterar tre områden - inloggningar, aktiviteter samt mest besökta ytor. Resultatet visas utifrån en vald period. Aktörsstatistik är ett av menyvalen under WIS Inställningar.

Statistiken för inloggningar delas upp i totalt antal inloggningar och antal unika inloggningar. Sammanställningen över aktiviteter visar antalet publicerade inlägg och nya ytor som aktören gjort. Aktörens mest besökta ytor presenteras i en lista.

Senast granskad: 15 november 2022

Till toppen av sidan