Till innehåll på sidan

MSB:s utbildningsprogram

Här kan du läsa om MSB:s grundutbildningar Skydd mot olyckor, Skorstensfejarutbildning och Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap samt vidareutbildningar till Skorstensfejartekniker och Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

Skydd mot olyckor

Skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att arbeta inom räddnings- och säkerhetsområdet.

Skorstensfejare

Skorstensfejarutbildning ger examen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare efter 20 veckors studier. Du kan genomföra utbildningen på två olika sätt, antingen på vår skola i Rosersberg utanför Stockholm eller läsa på distans med närträffar.

Senast granskad: 2 oktober 2023

Till toppen av sidan