En allvarlig kärnkraftsolycka kan ge upphov till mycket omfattande skador i samhället. Den här vägledningen tar endast upp de ersättningar som enskilda kan söka för att kompensera för de skador som de...