Till innehåll på sidan

Samhällets kostnader för att förebygga bränder - resultat

Samhällets kostnader för att förebygga bränder - resultat

Detaljer

Publikationsnummer
MSB698–juli2014
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller skattningar av den samhällsekonomiska kostnaden för förebyggande av bränder under 2005. Den är en del i en serie av studier avseende hur mycket samhället investerar i förebyggande arbete inom olika områden. I rapporten redovisas en sammanfattning av de beräkningar som är gjorda. En mer utförlig beskrivning av beräkningarna finns i rapporten Samhällets kostnader för förebyggande av bränder – beräkningar (MSB732). Rapporten finns enbart tillgänglig som pdf.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan