Till innehåll på sidan

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Detaljer

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie
Publikationsnummer
MSB1407
ISBN-nummer
978-91-7383-956-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Studien undersöker förutsättningarna för att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. I rapporten beskrivs för- och nackdelarna med att använda olika mått (QALY och DALY) för att följa upp antalet allvarliga skador i hem- och fritidsmiljö, samt möjligheter och svårigheter med att göra en liknande studie inom hem- och fritidsmiljö som IHE gjort inom vägtrafiken. Fokus för denna del har varit allvarliga skador till följd av bränder och drunkning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 september 2019

Till toppen av sidan