Till innehåll på sidan

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie

Detaljer

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie
Publikationsnummer
MSB1407
ISBN-nummer
978-91-7383-956-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Studien undersöker förutsättningarna för att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. I rapporten beskrivs för- och nackdelarna med att använda olika mått (QALY och DALY) för att följa upp antalet allvarliga skador i hem- och fritidsmiljö, samt möjligheter och svårigheter med att göra en liknande studie inom hem- och fritidsmiljö som IHE gjort inom vägtrafiken. Fokus för denna del har varit allvarliga skador till följd av bränder och drunkning.

Senast granskad: 6 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan