Till innehåll på sidan

Genus, risk och sårbarhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt, studie

Genus, risk och sårbarhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt, studie

Detaljer

Genus, risk och sårbarhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt, studie
Publikationsnummer
MSB1204
ISBN-nummer
978-91-7383-826-9
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
Rapporten beskriver hur ett genusperspektiv kan bidra till kunskap om hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap. Studien undersöker hur genusbaserade normer och maktordningar befästs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur genusordningar utmanas och perspektiven kan breddas på vad som är en kris, vem som agerar och vad som är skyddsvärt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan