Till innehåll på sidan

International Forum to Advance First Responder Innovation (IFAFRI)

International Forum to Advance First Responder Innovation (IFAFRI) är ett initiativ från Department of Homeland Security (USA) som startade 2014. Forumet består av deltagare från myndigheter som representerar blåljuspersonal från 13 länder samt EU kommissionen och träffas 1-2 gånger per år.

Forumets syfte är att är att identifiera gemensamma förmågebehov med målet att underlätta att rätt metoder och teknik utvecklas som kan göra arbetet för blåljuspersonal både säkrare och effektivare på framtidens skadeplats. För att arbeta med detta har man etablerat tre stycken arbetsgrupper:

 • Capability Gap committee, som leds av Stefan Tangen (MSB) och ansvarar för arbetet med att identifiera gemensamma behov.
 • Research and Development committee, som leds av Nederländerna och fokuserar på att utveckla forsknings -och utvecklingssamarbeten.
 • Stakeholder engagement committee, som leds av USA och arbetar med  Intressent och omvärldsbevakning.

Hittills har man identifierat 10 gemensamma förmågebehov och arbete pågår för att utveckla dessa, samt identifiera pågående forskningsfront:

 1. Förmågan att i realtid veta vart blåljuspersonal befinner sig och deras närhet till risker och faror.
 2. Förmågan att i realtid detektera, övervaka och analysera aktiva och passiva hot och faror på skadeplatsen.
 3. Förmågan att snabbt identifiera farliga ämnen och föroreningar.
 4. Förmågan att ta in information till insatsledningen av operationer från många och icke traditionella källor (t.ex. social media).
 5. Förmågan att upprätthålla kommunikation med blåljuspersonal i alla omgivningar och situationer
 6. Förmågan att på avstånd kunna få in kritisk information om en incidents omfattning och innehåll  
 7. Förmågan att övervaka blåljuspersonal hälsa under insatser
 8. Förmågan att på avstånd genomföra insatser utan att utsätta blåsljuspersonal för fara
 9. Förmågan att sammanställa användbar information baserat på data från många olika källor
 10. Förmågan att tillhandahålla avancerad skyddsutrustning (t.ex. kläder, andningsmasker) för alla typer av incidenter under alla förhållanden.

Mer information om hela IFAFRI:s arbete finns i länken nedan. 

IFAFRI-forumets webbplatsKontaktperson på MSB är Yvonne Näsman.

Senast granskad: 18 augusti 2020

Till toppen av sidan