Till innehåll på sidan

Finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Anslaget fördelas till:

Myndigheter för utvecklings- och samverkansprojektLänsstyrelser för fleråriga sammanhållna projektKommuner enligt särskilda överenskommelserRegioner enligt särskilda överenskommelserFrivilliga försvarsorganisationer för utbildningForskning och forskningsutlysningar

Senast granskad: 17 maj 2023

Till toppen av sidan