Till innehåll på sidan

Finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Ansökan öppen för medel från anslag 2:4 för 2022

Nyhet: Ny inriktning för anslag 2:4 Krisberedskap för 2022-2023

Information om myndigheters utvecklingsprojekt

Inriktning för projektmedel myndigheter 2022-2023

Förändringar i ansökningsblanketten

Årshjul för ansökningsprocessen

Blankett för pågående projekt 2022

Blankett för sammanställning och prioritering av projekt 2022

Blankett för nya projekt 2022*

Blankett för riktad satsning för frivilliga försvarsorganisationer*

Blankett för riktad satsning för näringslivet*

Blankett för underskrifter av ansökan

Sista ansökningsdatum 30 september 2021

* Om du använder webbläsaren Chrome kan du få ett varningsmeddelande när du laddar ner macrofiler. Klicka i så fall på uppåtpilen vid nedladdningsikonen och välj "Behåll". Du kan även använda Microsoft Edge för att ladda ned enklare.

Anslaget fördelas till:

Myndigheter för utvecklings- och samverkansprojektLänsstyrelser för fleråriga sammanhållna projektKommuner enligt särskilda överenskommelserRegioner enligt särskilda överenskommelserFrivilliga försvarsorganisationer för utbildningForskning och forskningsutlysningar

Fördelning och användning av anslag 2:4 Krisberedskap år 2020

Diagram över fördelningen 2020
Diagram över fördelningen 2020

Fördelning och användning av anslaget år 2019

 • Så fördelades anslag 2:4 Krisberedskap år 2019

  År 2019 fördelades sammanlagt 390 miljoner kronor på ett- till treåriga projekt hos myndigheter. Det ska bidra till att särskilt viktiga funktioner i samhället fungerar även vid stora påfrestningar.

  Storsatsning på Totalförsvarsövningen 2020

  Under 2020 kommer många bli inblandade i TFÖ som är en prioriterad satsning såväl nationellt som lokalt och regionalt MSB fördelar 170 miljoner till centrala myndigheter och länsstyrelser för att både kunna förbereda för och delta i övningen.

  Långsiktiga projekt för länsstyrelser

  En särskild satsning har gjorts på länsstyrelserna för att ge dem förutsättningar att arbeta långsiktigt med aktörerna i länen. Länsstyrelserna får sammanlagt 340 miljoner för kommande fyra år från anslaget. Det ska främst användas för stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar, till exempel hjälpa dem med deras geografiska områdesansvar, krigsorganisation och krigsplacering, utbilda i totalförsvar och stärka säkerhetsskyddet.

  Överenskommelser med kommuner och landsting

  Kommuner och landsting får ersättning i juni enligt särskilda överenskommelser mellan MSB och SKR. Kommuner får 310 miljoner och regioner får 30 miljoner för uppgifter som stärker krisberedskap. Dessutom får kommuner och regioner ytterligare sammanlagt 130 miljoner för att stärka det civila försvaret. Fokus under ligger på totalförsvarsutbildning, säkerhetsskydd, krigsplacering och utveckling av en krigsorganisation, uppgifter som ska vara genomförda 2020. Många kommuner och regioner förväntas även delta i TFÖ 2020.

  Frivilliga försvarsorganisationer

  Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig resurs vid svåra samhällsstörningar. De är en del av det civila försvarets personalförsörjning och förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos ansvariga aktörer. De får 57 miljoner i ersättning för att genomföra uppdrag såsom att rekrytera nya medlemmar, utbildning, övning och att upplysa i försvarsfrågor. Till exempel för att utbilda bandvagnsförare, stabsassistenter eller för att vidareutbilda piloter som ska fotografera händelser från luften.

Så användes anslag 2:4 Krisberedskap år 2019

Utvärderingar

Temabaserade utvärderingar för att studera effekterna av de projekt som fått finansiering via anslaget.

Senast granskad: 5 oktober 2021

Till toppen av sidan